Категория
История
Тип
дипломная работа
Страницы
19 стр.
Дата
07.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
171322.zip — 23.36 kb
  • storosofskij-metod-dmitra-doncova_171322_1.doc — 78 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Історіософський метод Дмитра Донцова

Дослідження
історіософської спадщини Дмитра Донцова дотепер іще не привернуло до себе
належної уваги вітчизняних учених. Поза окремими публікаціями в українських
часописах (наприклад, Ю.Квіта), що висвітлюють, насамперед, аспект біографічний
або політико-ідеологічний, не з’явилося майже нічого, щоб характеризувало
особливий історичний світогляд мислителя. Цієї характеристики вимагає передусім
усебічне вивчення діяльності Д.Донцова, що, безперечно, стає дедалі
актуальнішим у контексті розуміння минулого нашої філософії, напрямків її
еволюції та методологічної домінанти у майбутньому. Без виявлення особливостей
донцовського методу не матимемо більш-менш адекватного розуміння тієї
напруженої ситуації, що склалася в українському інтелектуальному середовищі
першої половини ХХ ст. Метою даної статті стало вивчення історіософського
методу Дмитра Донцова – ще один крок у справі систематизації історичних,
філософських і політичних учень на Україні.

Ідеологія
українського інтеґрального націоналізму, основи якої закладено Дмитром Донцовим
у період між двома світовими війнами, свої безпосередні витоки мала в
тодішньому бурхливому суспільно-політичному й літературному житті. Декларована
її революційність у світоглядному плані або ігнорувала, або ж зовсім
заперечувала ті незначні надбання вітчизняної філософії, що їх було взято на
озброєння національною елітою Відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
„Дух цієї інтеліґенції був духом юрби, матерії, що виглядає свого майстра, який
оформив би її” [2, С.58]. Основним завданням усієї публіцистики Д.Донцова стало
віднайдення тих джерел, гармонійне поєднання яких могло дати право констатувати
можливість такого „майстра”. Практично лише в цьому, стрижневому для його
філософії пункті есеїстика Д.Донцова набирає звучання більш-менш завершеної
філософської системи. Системність філософського методу Д.Донцова в
досліджуваному аспекті його творчості обумовлюється постулюванням
незаперечності цих джерел і прагненням пов’язати необхідні висновки з їх
авторитетністю через посередництво різноманітних фактів, що їх наведено іноді
доволі некоректно (на це вказують багато-хто з критиків творчості Д.Донцова,
включаючи В.Липинського та Ю.Шевельова-Шереха). Об’єктивна причина такої
неоднозначності методології криється, судячи з усього, у природі цих джерел,
яка у великій мірі є більш визначальною для мислителя, аніж суб’єктивний досвід
і традиції філософського мислення. Навіть сама есеїстична форма викладу багато
в чому визначається апеляцією до них. Зважаючи на надзвичайну сугестивність
есеїв Д.Донцова, Ю.Липа називав останнього „найбільшим поетом нашого часу”.
Ваше мнениеCAPTCHA