Категория
История
Тип
дипломная работа
Страницы
19 стр.
Дата
07.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
171322.zip — 23.36 kb
  • storosofskij-metod-dmitra-doncova_171322_1.doc — 78 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы

Історіософський метод Дмитра Донцова

Дослідження
історіософської спадщини Дмитра Донцова дотепер іще не привернуло до себе
належної уваги вітчизняних учених. Поза окремими публікаціями в українських
часописах (наприклад, Ю.Квіта), що висвітлюють, насамперед, аспект біографічний
або політико-ідеологічний, не з’явилося майже нічого, щоб характеризувало
особливий історичний світогляд мислителя. Цієї характеристики вимагає передусім
усебічне вивчення діяльності Д.Донцова, що, безперечно, стає дедалі
актуальнішим у контексті розуміння минулого нашої філософії, напрямків її
еволюції та методологічної домінанти у майбутньому. Без виявлення особливостей
донцовського методу не матимемо більш-менш адекватного розуміння тієї
напруженої ситуації, що склалася в українському інтелектуальному середовищі
першої половини ХХ ст. Метою даної статті стало вивчення історіософського
методу Дмитра Донцова – ще один крок у справі систематизації історичних,
філософських і політичних учень на Україні.

Ідеологія
українського інтеґрального націоналізму, основи якої закладено Дмитром Донцовим
у період між двома світовими війнами, свої безпосередні витоки мала в
тодішньому бурхливому суспільно-політичному й літературному житті. Декларована
її революційність у світоглядному плані або ігнорувала, або ж зовсім
заперечувала ті незначні надбання вітчизняної філософії, що їх було взято на
озброєння національною елітою Відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
„Дух цієї інтеліґенції був духом юрби, матерії, що виглядає свого майстра, який
оформив би її” [2, С.58]. Основним завданням усієї публіцистики Д.Донцова стало
віднайдення тих джерел, гармонійне поєднання яких могло дати право констатувати
можливість такого „майстра”. Практично лише в цьому, стрижневому для його
філософії пункті есеїстика Д.Донцова набирає звучання більш-менш завершеної
філософської системи. Системність філософського методу Д.Донцова в
досліджуваному аспекті його творчості обумовлюється постулюванням
незаперечності цих джерел і прагненням пов’язати необхідні висновки з їх
авторитетністю через посередництво різноманітних фактів, що їх наведено іноді
доволі некоректно (на це вказують багато-хто з критиків творчості Д.Донцова,
включаючи В.Липинського та Ю.Шевельова-Шереха). Об’єктивна причина такої
неоднозначності методології криється, судячи з усього, у природі цих джерел,
яка у великій мірі є більш визначальною для мислителя, аніж суб’єктивний досвід
і традиції філософського мислення. Навіть сама есеїстична форма викладу багато
в чому визначається апеляцією до них. Зважаючи на надзвичайну сугестивність
есеїв Д.Донцова, Ю.Липа називав останнього „найбільшим поетом нашого часу”.Ваше мнениеCAPTCHA