Категория
История
Тип
реферат
Страницы
34 стр.
Дата
06.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
170608.zip — 33.51 kb
  • rasjsk-shljax-paltychnaj-madjernzacy-pracjese-stanalennja-ndustryjalnaj-cyvlzacy_170608_1.doc — 121 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Расійскі
шлях палітычнай мадэрнізацыі ў працэсе станаўлення індустрыяльнай цывілізацыі


Змест

1. Буржуазныя
рэформы 60-70-х гг. ХІХ ст.: асаблівасці іх правядзення на Беларусі

2. Шляхецкія
паўстанні і іх уплыў на палітыку самаўладдзя ў беларускіх губернях

3. Ідэалогія
лібералізму, народніцкі і сацыял-дэмакратычны рух на Беларусі Выспяванне нацыянальнай
ідэі ў светапоглядзе беларускіх народнікаў

4. Афармленне
агульнарасійскіх і нацыянальных партый

5. Рэвалюцыя
1905-1907 гг. Пачатак парламентарызму

6. Беларускі
нацыянальны рух і «Наша Ніва»

7. Аграрная
рэформа Сталыпіна i яе ўплыў на гаспадарку Беларусi

8. Палiтычнае
становiшча ў краіне і на Беларусі (1907-1914 гг.)

Спіс выкарыстаных крыніц


1. Буржуазныя
рэформы 60-70-х гг. ХІХ ст.: асаблівасці іх правядзення на Беларусі

Скасаванне
прыгону з’яўлялася першым крокам Аляксандра IІ на шляху мадэрнiзацыi расiйскага
грамадства па ўзору вядучых заходнееўрапейскiх краiн. Судовая рэформа, прынятая
ў лiстападзе 1864 г., грунтавалася на прынцыпах усесаслоўнасці, незалежнасці
суда ад адмiніcтрацыi, спаборнасці i галоснасці судовага працэсу. Пры разглядзе
крымiнальных спраў прадугледжваўся ўдзел грамадскасці праз інстытут прысяжных
засядацеляў. Iнтарэсы абвiнавачваемых абаранялi прысяжныя павераныя.
Усталёўвалася сicтэма судовых устаноў: мiравы суд, з’езд мiравых суддзяў,
акруговыя суды, судовыя палаты. Вышэйшай інстанцыяй быў cенат, а яго члены
прызначалiся царом.
Ваше мнениеCAPTCHA