Категория
История
Тип
реферат
Страницы
16 стр.
Дата
06.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
169620.zip — 20.34 kb
  • jekanamchnae-stanovshcha-belarus-peryjad-uzrastannja-kaptalstychnyx-adnosn-pershaja-palova_169620_1.doc — 74.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Эканамічнае
становішча Беларусі ў перыяд узрастання капіталістычных адносін (першая палова
ХІХ ст.)


Змест

1. Сельская гаспадарка на
Беларусі. Пачатак фарміравання новых адносін у
памешчыцкіх і сялянскіх гаспадарках. 3

1.1 Сялянская гаспадарка. 4

1.2 Павіннасці 5

2. Прамысловы пераварот і станаўленне фабрычна-заводскай прамысловасці на
Беларусі ў першай палове XIX ст. 7

2.1 Мануфактуры.. 7

2.2 Фабрыкі і заводы.. 8

2.3 Гарады.. 9

2.4 Гандаль. 9

3. Спробы гаспадарчых рэформаў. 12

Спіс выкарыстаных крыніц. 16


1. Сельская гаспадарка на Беларусі. Пачатак фарміравання новых адносін
у памешчыцкіх і сялянскіх гаспадарках

Пачатак стагоддзя быў адзначаны вайной 1812 г. паміж Расіяй і Францыяй. Вынікі для сельскай гаспадаркі:

– Страта насельніцтва – каля 25%.

– Скарачэнне пасяўных плошчаў у два разы.

– Страты інвентару і цяглай сілы. Толькі ў
Гродзенскай губерні было знішчана звыш 35 тыс. коней, што складала каля 60 %.

Агульныя страты Беларусі склалі каля 52
млн. руб. срэбрам (памер штогадовага дзяржаўнага падатку з Беларусі – 1 млн.
руб.)

У гэты перыяд заменьшыўся фонд дзяржаўных
земляў за кошт вялікіх падараванняў з боку Кацярыны Другой, Паўла і Аляксандра.
Усяго ва ўласнасць рускім памешчыкам было раздадзена 208 550 душ беларускіх
сялян (чацвёртая частка ўсяго насельніцтва Беларусі). Захоўвалася
недатыкальнасць раней існуючага землеўладання для прысягнуўшай шляхты.

Беларусь – рэгіён, дзе панавала
буйнапамеснае дваранскае землеўладанне. Напярэдадні 1861 г. у памешчыкаў было каля 12 млн. дзесяцін (70% зямлі), і толькі звыш 4 млн. дзесяцін (прыблізна
27%) знаходзілася ў карыстанні каля 1 млн. прыгонных сялян. У буйных
латыфундыях ствараліся сярэднія па велічыні маёнткі з колькасцью прыгонных ад
200 да 500 чал., якія здаваліся ў арэнду. Рост таварнасці адбываўся за кошт
павелічэння паншчынных павіннасцяў сялян, асабліва пасля 1812 г. Галоўныя павіннасці – паншчына і аброк. Марудна уводзіліся капіталістычныя формы
гаспадарання, такія як:
Ваше мнениеCAPTCHA