Категория
История
Тип
контрольная работа
Страницы
25 стр.
Дата
06.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
168133.zip — 26.75 kb
  • analz-pogljada-pradstanko-roznyx-gramadska-paltychnyx-plynja-belarus-kancy-xv-pershaj-palo_168133_1.doc — 99 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ЗМЕСТ

Уводзіны

1. Грамадска-палітычны рух у Беларусі напярэдадні і ў час вайны
1812 г. Праекты аднаўлення ВкЛ

2. Узнікненне і дзейнасць тайных
таварыстваў на тэрыторыі Беларусі. Віленская асацыяцыя. Палітычныя і прававыя погляды
масонаў

3. Дзейнасць выкладчыкаў і студэнтаў Віленскага ўніверсітэта. Ліберальныя
ідэі Міхаіла Баброўскага, Яна і Анджэя Снядзецкіх. Фарміраванне патрыятычнага
накірунку ў гістарычнай навуке (І. Даніловіч, Ю. Ярашэвіч, Т. Нарбут)

4. Стварэнне і дзейнасць тайных таварыстваў філаматаў і філарэтаў. Палітычныя і прававыя
погляды іх арганізатараў і кіраўнікоў Тамаша Зана, Адама Міцкевіча, Яна Чачота,
Ігнація Дамейкі

5. Ідэі культурна-нацыянальнага адраджэння ў літаратуры першай паловы ХІХ ст. Ян Баршчэўскі, Аляксандр Рыпінскі, Уладзіслаў Сыракомля

6. Беларусь у палітычных планах дзекабрыстаў

7. Палітычныя ідэалы паўстанцаў 1830-1831 гг. М.К. Валовіч і Лялевель

Заключэнне

Спіс выкарыстаных крыніц


Уводзіны

Вывучэнне
палітычнай и прававой думкі Беларусі мае не толькі навукова-пазнавальнае, але і
вялікае выхаваўчае значэнне. Яно фарміруе ў людзей уяўленне аб высокім
тэарэтычным узроўні нацыянальнага мыслення, што ў сваю чаргу садзейнічае развіццю
і ўзмацненню гонару за беларускі народ, які стварыў адпаведныя лепшым узорам
сусветнай культуры духоўныя скарбы, за багатую гістарычную спадчыну, за
славутых продкаў Айчыны. Гэтыя абставіны і прадумовілі актуальнасць дадзенай
работы.

Мэтамі работы
з'яўляюцца вывычэнне асноўных тэндэнцый развіцця палітычнай і прававой думкі
Беларусі ў канцы ХVІІІ - першай палове
ХІХ стагоддзяў, аналіз поглядаў прадстаўнікоў розных грамадска-палітычных
плыняў гэтага перыяду.
Ваше мнениеCAPTCHA