Категория
Информатика
Тип
курсовая работа
Страницы
87 стр.
Дата
06.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
166685.zip — 119.78 kb
  • sutnst-ta-principi-roboti-eom_166685_1.doc — 395.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Курсова
робота

ЕОМ
– електро-обчислювальнi машини

 


1. Загальнi положення функцiонування ЕОМ

 

Електроннi
обчислювальнi машини (ЕОМ) з кожним роком знаходять все бiльше застосування у
всiх сферах дiяльностi. Вони використовуються в обчислювальних центрах,
автоматизованих системах керування (АСУ), iнформацiйно-пошукових системах (IПС)
i т.д., тому до ЕОМ пред'являються пiдвищенi вимоги по забезпеченню надiйного
функцiонування i високої ймовiрностi результатiв розв'язуваних ними задач.

Для розрахунку надiйностi
складних систем, до яких вiдносяться й ЕОМ, у даний час використовуються рiзнi
математичнi апарати, кожний з який пристосований для оцiнки надiйностi ЕОМ при
визначених допущеннях i обмеженнях. Правильний вибiр методу i вихiдних
припущень дозволяє пiдвищити ймовiрнiсть результатiв.

На
показники надiйностi ЕОМ i особливо на ймовiрнiсть видаваних ними результатiв iстотний
вплив роблять використовуванi методи контролю обчислень i правильностi функцiонування.
Кожний з методiв по-своєму впливає на показники ефективностi ЕОМ. Комбiноване
використання рiзних методiв контролю дозволяє в багатьох випадках домогтися
компромiсу мiж витратами на систему контролю, з одного боку, i витратами на
продуктивнiсть ЕОМ i достовiрнiсть результатiв — з iншої.

Умiння правильне оцiнити
вплив тiєї чи iншої системи контролю на достовiрнiсть результатiв рiшення задач
обчислювальною машиною, вибрати вiдповiдний метод i розрахувати її показники
надiйностi особливо необхiдно розроблювачам обчислювальних систем. На етапi
системного проектування, коли тiльки формується представлення про майбутню
обчислювальну машину, зважуються задачi, зв'язанi з розподiлом норм надiйностi
мiж її складовими частинами, вибором спiввiдношень ефективностi рiзних
компонентiв системи контролю, оптимiзацiєю частот включення в роботу рiзних видiв
контролю т. д. При цьому необхiдно враховувати специфiку ЕОМ i сферу її
майбутнього застосування.

Ваше мнениеCAPTCHA