Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
курсовая работа
Страницы
37 стр.
Дата
04.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
165699.zip — 168.13 kb
  • rozvitok-shljaxi-udoskonalennja-sistemi-reglamentac-buxgalterskogo-oblku-v-pdprimnickj-sfe_165699_1.doc — 316 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Вступ

Організація і методика
бухгалтерського обліку в пострадянській Україні історично сформувалася на
основі системи бухгалтерського обліку колишнього СРСР, яка розвивалася в умовах
адміністративно-командної економіки, заснованій на державній власності. Система
обліку знаходилася в прямій залежності від методологічних основ діючого
планування та орієнтувалася на забезпечення управління діяльністю підприємств з
боку держави.

Облікова система, що склалася,
повністю відповідала моделі функціонування планової економіки і була достатньо
ефективною в тих умовах, але виявилася не пристосованою для відображення
господарських фактів в нових економічних умовах.

Сьогодні відбувається активний
розвиток недержавних форм власності та різних організаційних форм бізнесу. Тривають
процеси приватизації, формуються нові товарні і фінансові ринки. Бухгалтерський
облік поступово адаптується до реалій господарювання, чому сприяє його
гармонізація з міжнародними стандартами. Відірваність вітчизняного
бухгалтерського обліку від світової облікової практики виявилася ускладнюючим
фактором для інтеграції економіки України в світову економічну систему. Тому
назріла необхідність суттєво реформувати вітчизняну систему бухгалтерського
обліку до умов ринкової економіки. Міжнародні стандарти – це лише
орієнтир ведення обліку, який не враховує національні економічні, юридичні й
соціальні особливості, тому на цьому етапі основне завдання полягає у створенні
й подальшому розвитку національної системи бухгалтерського обліку.

Проблеми регламентації національних
облікових систем постійно знаходяться в центрі уваги окремих науковців,
економістів та урядів багатьох країн світу. Серед видатних вчених, що здійснили
вагомий внесок в розвиток напрямів регламентації бухгалтерського обліку на
різних історичних етапах, слід назвати: С.Д. Броада, В.В. Вернтца, А.
Дженнінгса, А.Ч. Літтлтона, Д.О. Мея, В.Е. Патона, Д. Форрестера, І.Ф. Шера, Е.
Шмаленбаха, О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем’яненка,
Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, С.А. Ніколаєву, В.Д.
Новодворського, П.Т. Саблука, В.В. Сопка, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова, М.Г.
Чумаченка, В.Г. Швеця, Л.З. Шнейдмана.
Ваше мнениеCAPTCHA