Категория
Биология
Тип
курсовая работа
Страницы
29 стр.
Дата
04.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
161669.zip — 29.98 kb
  • sinantropzacja-roslinnost_161669_1.doc — 110.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Вступ

Господарська
діяльність людини протягом тисячоліть впливає на природу і ландшафт, руйнуючи і
змінюючи його, але саме в XX столітті, особливо на рубежі третього тисячоліття,
антропогенна дія різко зросла. Практично усі зміни рослинності, що відбуваються
в сучасний період, носять синантропний характер. Сьогодні процес
синантропізації набув масштабу, коли є усі підстави говорити про антропогенну
еволюцію екосистем.

Актуальність
теми. Синантропізація є одним із найбільш чітко
виражених наслідків впливу людського фактору на природну флору взагалі та на
регіональну зокрема, на що звертається увага в численних публікаціях ботаніків
[4]. Внаслідок синантропізації відбувається поступова деаборигенізація місцевої
флори й втрата нею своїх специфічних особливостей, спостерігається збільшення
числа особин еврибіонтних і зменшення числа особин стенобіонтних видів рослин,
зменшення різноманітності аборигенних видів, посилення процесів ізоляції
окремих частин ареалів видів. Процеси синантропізації охопили нині різні
регіони планети. На думку К.М. Ситника (1997) в третьому тисячолітті можлива
катастрофічна синантропізація флори України. [7]

Природні
екосистеми регіону, нині знаходяться в умовах посиленого антропогенного пресу,
причому саме степова і лісостепова зони з їх родючими ґрунтами, розвиненим агропромисловим
виробництвом і високою щільністю населення відчувають найбільший антропогенний
прес. Високі антропогенні навантаження все частіше різко обідняють склад
рослинних угруповань, викликають відчутну перебудову природних комплексів,
призводять до зменшення біологічної різноманітності, до зниження чисельності
багатьох видів рослин, до заміни початкових домінуючих типів рослинності
новими, похідними. В умовах зростаючої антропогенної дії усе більш актуальними
стають проблеми, пов'язані з процесом синантропізації рослинного покриву. Для
оцінки масштабів і наслідків синантропізації і складання прогнозу подальших
змін потрібний моніторинг цього процесу і оцінка можливостей управління ним з
метою посилення його позитивних сторін і послаблення негативних. При цьому
рослинність – основний біотичний компонент ландшафту – може служити
інтегральним біоіндикатором. Такий моніторинг дозволяє прогнозувати подальшу
зміну рослинності агроландшафтів, більш обгрунтовано проектувати промислове і
житлове будівництво, намітити шляхи збереження біорізноманітності рослин на
тих, що випробували антропогенну трансформацію і непорушених природних
територіях.
Ваше мнениеCAPTCHA