Категория
Биология
Тип
реферат
Страницы
20 стр.
Дата
01.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
160171.zip — 20.22 kb
  • ponjattja-sistemi-jak-naukovogo-termnu_160171_1.doc — 73.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Поняття
системи, як наукового терміна

У самому
загальному й широкому змісті слова під системним дослідженням предметів і явищ
навколишнього нас миру розуміють такий метод, при якому вони розглядаються як
частини або елементи певного цілісного утворення. Ці частини або елементи,
взаємодіючи один з одним, визначають нові, цілісні властивості системи, які
відсутні в окремих її елементів. Однак це правило застосовано лише для
характеристики систем, що складаються з однорідних частин і мають цілком певну
структуру. Проте, на практиці нерідко до систем відносять сукупності
різнорідних об'єктів, об'єднаних в одне ціле для досягнення певної мети.

Головне, що
визначає систему, - це взаємозв'язок і взаємодія частин у рамках цілого. Якщо
така взаємодія існує, то припустимо говорити про систему, хоча ступінь
взаємодії її частин може бути різної. Варто також звернути увагу на те, що кожний
окремий об'єкт, предмет або явище можна розглядати як певну цілісність, що
складається із частин, і досліджувати як систему.

Поняття системи,
як і системний метод у цілому, формувалося поступово, у міру того як наука й
практика опановували різними типами, видами й формами цілісних об'єднань
предметів і явищ. Тепер нам має бути докладніше ознайомитися з різними спробами
уточнення як самого поняття системи, так і становлення системного методу.

 

Специфіка
системного методу дослідження

Наведене вище
інтуїтивне визначення системи досить для того, щоб відрізняти системи від таких
сукупностей предметів і явищ, які системами не є. У нашій літературі для назви
останніх не існує спеціального терміна. Тому ми будемо позначати їх запозиченим
з англомовної літератури терміном агрегати. Купу каменів навряд чи хто-небудь
назве системою, у той час як фізичне тіло, що складається з великої кількості
взаємодіючих молекул, або хімічна сполука, утворена з декількох елементів, а
тим більше живий організм, популяцію, вид і інші співтовариства живих істот
усякий буде інтуїтивно вважати системою. Чим ми керуємося при віднесенні одних
сукупностей до систем, а інших - до агрегатів? Очевидно, що в першому випадку
ми зауважуємо певну цілісність, єдність системи елементів, у другому випадку
така єдність і взаємозв'язок відсутні й установити їх важко, тому мова повинна
йти про просту сукупність, або агрегаті, елементів. Таким чином, для системного
підходу характерно саме цілісний розгляд, установлення взаємодії складових
частин або елементів сукупності, незвідність властивостей цілого до
властивостей частин. Так, наприклад, довжина тіла, що складає з декількох
частин, так само як і його вага, можуть бути знайдені підсумовуванням
відповідно довжини й ваг його частин. На відміну від цього температуру води,
отриману шляхом змішання різних її обсягів, нагрітих у різному ступені, не
можна обчислити таким способом. Нерідко тому говорять, що якщо властивості
простих сукупностей адитивні, тобто підсумуються або складаються із
властивостей або величин їхніх частин, то властивості систем як цілісних
утворень неадитивні.
Ваше мнениеCAPTCHA