Категория
Безопасность жизнедеятельности
Тип
методичка
Страницы
3 стр.
Дата
13.12.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
154571.zip — 39.07 kb
  • xmchn-urazhennja_154571_1.rtf — 429.09 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо



Текст работы

Министерство образования Украины Донецкий государственный университет Кафедра педагогики и психологии Курс «БЖД и ГО»
Святослав Ефремов
1
30
Тема 11 (2 частина).
Ураження СДОР. Клініка, перша медична допомога, організація рятувальних робіт в осередку хімі
ч ного ураження.
Завдання на СРС.
Вивчити вміст посібника по даній темі.
Ознайомитися з фізико-хімічною характеристикою і клінічними пр
о явами при ураженнях хлором, аміаком, оксидом вуглецю, сірководнем, ФОР, й ін. видами СДОР, що частіше усього зустрічаються в нашому регіоні, а т
а кож особливостями надання першої медичної допомоги ураженим і орган
і зацією рят
у вальних робіт в осередку хімічного ураження (ОХУ).
Бути готовим відповісти на питання (див. список контрольних питань наприкінці теми).
Література.
1.
Атаманюк В.Г., і співавт. Цивільна оборона. Навчальний посі б
ник.— М.: “Высшая школа”, 1986.
2.
Цивільна оборона. Навчальний
посібник під ред. Зав’ ялова.— М., 1989.
3. Військова токсикологія, радіологія і медичний захист. Під ред. Н.В. Сав
а теєва.— Л., 1987.
4. “
Медицина катастроф”. Матеріали міжнародної конференції МЗ СРСР 22-25 травня 1990.
5. Франке З. Хімія отруйних речовин, т. 1.— М.: “Хімія”, 1973.
6. Сафонов А.Г. Навчальний посібник для підготування медичних сестер.— М., 1979.
7. Решетов А.Ф. Підручник для підготовки санітарних дружин і п
о стів.— М.: “Медицина”. 1990.
8. Лекційний матеріал.
Навчальні питання.
1. Стисла характеристика хімічно небезпечних об’ єктів.
2. Хіміко-фізичні властивості, клінічні ознаки і перша медична д
о помога при ураженнях




Ваше мнение



CAPTCHA