Категория
История
Тип
курсовая работа
Страницы
2 стр.
Дата
26.09.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
148594.zip — 23.79 kb
  • susplno-poltichne-zhittja-ukrani-u-drugj-polovin-40-50-tix-rokv_148594_1.rtf — 170.11 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Diapsalmata
13
Донбас ь кий техни чн ий ун і верситет
Кафедра соц і ально-гуман
і тарн и х дисципл і н
Контрольна р о бота по
і стор ії Укра
ї н и 20 стол
і т т я
студент ки гр .
МО-06-з .
Копа є
вой Ольги Валер ії вни
м . Алчевс ь
к 2007 рік
Суспільно-політичне життя України у другій половині
40-50-тих років .
1. Деформуючий вплив сталінщини на суспільно-політичне життя Укра ї ни .
Широкомасштабні компанії проти “українського буржуазного націонал і зму” і “космополітизму” .
2. Зміни у суспільному житті України після смерті Сталіна . Хрущовська “
відлига ” .
Демократизація суспільно-політичного життя країни і
ре с публіки .
1 . У повоєнний період соціальна політика радянського керівництва б у
ла надзвичайно суперечливою :
з одного боку, було введено 8-годинний р
о бочий день, відмінено
обов’ язкові понадурочні роботи, відновлено че р гові та додаткові відпустки, з іншого - саме 1946 р. починається повернення до в
о льових методів керівництва промисловістю ( прийнять декілька постанов, які закріплювали р о бітників на
підприємствах, необґрунтовано в декілька разів збільшували норми виробітку ). У 1 946 р. почався шир о
комасштабний наступ на присадибні господарства селян. Прикриваючись гаслом “
боротьби з п о рушеннями колгоспного статусу ” , офіційна влада забирала в селян землю в колгоспний фонд, наполегливо рекомендувала продати державі дрібну худ о бу, обкладала індивідуальні селянські госп о дарства високими грошовими та натуральними податками .
Дійшло до того, що 21 лютого 1948 р .
Президія Верховної Рада СРСР прийняла тає
Ваше мнениеCAPTCHA