Категория
Банковское дело
Тип
контрольная работа
Страницы
2 стр.
Дата
16.10.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
148142.zip — 21.62 kb
  • straxov-pravovdnosini-ta-straxuvannja-civlno-vdpovdalnost_148142_1.rtf — 164.16 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Just;
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ Victor Strouk y
13
Міністерство освіти і науки України
Національний транспортний університет
Кафедра транспортного права , системного аналізу та логістики
Контрольна робота
з дисципліни
Страхове право
Виконала:
Студентка гр у пи ТП-V -1з
Степаненко В . В .
№ зал. кн. 31215
Перевірив:
Барановська Н.О .
Київ
2008
План.
1. Страхові правовідносини.
2. Страхування цивільної відповідальності власників чи
корист у вачів зброї.
1. Страхові правовідносини.
Дія норм страхового права нерозривно пов'язана зі страховими прав о відносинами, які є формою
буття цих норм і основним елементом правового регулювання
страхових відносин. Тобто норми страхового права діють (і с
нують) лише у формі страхових правовідносин, оскільки вплив
тих чи інших норм на поведінку суб'єктів страхових відносин здійснюється шляхом нада н ня учасникам цих відносин суб'єктивних прав і покладання на них юриди ч них обов'язків. У процесі здійснення прав і виконання покладених об о
в'язків між суб'єктами страхових відносин встановлюються відповідні с у б'єктно-правові відносини, і самі страхові відносини виникають, змінюються та пр и пиняються згідно з нормами страхового права. В цьому виявляється діале
к тична єдність прав о вої форми та економічного змісту в одному цілому — страхов их
правовідно синах .
Таким чином,
страхові правовідносини — це страхові відносини, які врегульовані нормами страхового права, становлять органічну єдність прав о вої форми та змісту, виникають, змінюються, діють та припиняються на пі д ставі норм
страхового права
Ваше мнениеCAPTCHA