Категория
История
Тип
реферат
Страницы
5 стр.
Дата
02.05.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
146869.zip — 244.96 kb
  • socalno-ekonomchnij-rozvitok-bloruskix-zemel-u-x-xv-stolttjax_146869_1.rtf — 3680.37 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

aaa
- 11 -
Міністерство освіти і науки України
Вінницький державний педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського
Інститут історії, етнології і права
Тема:
Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ – ХІ V століттях.
Виконав
Студент групи 1-В
Вінниця
2006
План
1.
Вступ.
2. Соціально-економічний розвиток білоруських земель.
3. Література.
1. Вступ
Історія Білорусії нараховує не одне тисячоліття. Вона являється важливою складовою частиною слов’ янської, європейської та світової цивілізації. Розпочинається вона ще з сивої давнини, із часів появи на цій території перших людей, та триває до наших днів.
У своєму рефераті я досліджував окремо взяті роки у розвитку білоруських земель, а саме IX –
XIV століття. У Білоруській історії ці роки можна, умовно, поділити на такі періоди:
1) Встановлення феодальних відносин у староруській
державі (ІХ – ХІІІ ст.).
2) Феодальна роздробленість (ХІІ – ХІІІ ст.).
3) Боротьба проти німецьких завойовників та монголо-татарської навали (початок ХІІІ ст.).
4) Встановлення влади литовських князів (кінець ХІІІ – перша половина ХІ
V ст.).
Метою моєї роботи є як найглибше дослідження саме соціально - економічного розвитку білоруських земель у даний період.
В ході роботи в основному я користувався
двома книгами: «История Беларуси» І. І. Ковкеля, Е. С. Ярмусика – у цій книзі автори дали більш – менш об ’
єктивне викладення подій на теренах Білорусії з найдавніших часів до наших днів; «Белорусы» за редакцією В. К. Бондарчука, Р.
А. Григор ’ єва та М. Ф. Пилипенка – тут коротко описується історія Білорусії, а основний
Ваше мнениеCAPTCHA