Категория
История
Тип
контрольная работа
Страницы
3 стр.
Дата
19.04.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
144098.zip — 43.1 kb
  • sacyjalna-jekanamchnae-razvcce-belarus-u-skladze-rjechy-paspaltaj_144098_1.rtf — 361.88 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

андрей XTreme
6
Змест
Уводзіны … … …
… … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … ….. …
… … … 3
1.Феадальнае землеуладанне і сялянская гаспадарка Беларусі у
XVII -
XVIII стагоддзях . Становішча сялянства.
… … … … … … …
… … … … … … …
… … ….. 4
2.
Развіцце гарадоу Беларусі . Арганізація рамяства і гандлю.
… … … … …..
9
3.Саціяльная барацьба
у XVII XVIII
стагоддзях. …
… … … … … … …
… … …. 15
Заключэнне … …
… … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … …
… … … 19
Спіс выкарыстанай літаратуры
… … … … …
… … … … … … …
… … … … … …...
20
Уводзіны
1569 год паклау пачатак
новай старонцы у гісторыі Беларусі . У
гэты год на палітычнай карце Еуропы з’ явілася новая дзяржава – Рэч Паспа літая.
Гэта гістарычная падзея адбылася у выніку Люблінскай уніі , якая абвястіла аб інкарпараціі Вялікага княства Літоускага у Польшчу і утварэнні Рэчы Паспілітай . Гісторыя Беларусі у складзе Рэчы Паспалітай – адзін з найбольш цікавых і складаных перыядау
гісторыі Бацькаушчыны .
Тэма дадзенай кантольнай работы “Сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі у складзе Рэчы паспалітай” . У ёй будуць разгледжаны наступныя пытанні :
1 .Феадальнае
землеуладанне і сялян
ская гаспадарка Беларусі у
XVII -
XVIII стагоддзях . Ст ановішча сялянства .; 2.
Развіцце
гарадоу Беларусі . Арганізація рамяства і
гандлю .;
3.Саціяльная барацьба у
XVII -
XVIII
стагоддзях .
1 .Феадальнае
землеуладанне і сялянс
кая гаспадарка Беларусі
Ваше мнениеCAPTCHA