Категория
История
Тип
реферат
Страницы
4 стр.
Дата
05.10.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
143576.zip — 35.34 kb
  • rolja-dzjarzhanaga-rjeguljavannja-sacyjalna-jekanamchnyx-adnosna-parjeformennaj-selskaj-ga_143576_1.rtf — 362.38 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

19
У
А "
Бел а руск
і
дзяржаўны
педагагічны універсітэт імя М.
Танка "
Р э
ферат
П а курсу " Гісторыя усходніх славян др. пал. ХІХ – пач .
ХХ ст . "
Тэма :
" Роля дзяржаўнага рэгулявання сацыяльна-эканамічных адносінаў ў парэформеннай сельскай гаспадарцы і прамысловасці Беларус і "
Падрыхтаваў :
Нарывончык Дзмітрый
Сцяпанавіч
Праверыла:
Леўковіч Наркіса
Данілаўна
Мінск 2006 г.
Гістарыяграфія пытання
У др. пал
. ХІХ ст. аб’ ектыўныя патрабаванні часу прымусілі расійскае самадзяржаўе пайсці на бу ржуазныя пераўтварэнні. Але феадальная прырода самадзяржаўя абумовіла паўфеадальны характар гэтых пераўтварэнняў, зрабіла іх непаўнавартнастнымі і супярэчнымі. Традыцыйна абапіраючыся на памеска-дваранскі клас, царскі урад мусіў цяпер улічваць трансфармацыю сацыяльных адносінаў, шукаць падтрымкі новай катэгорыі ўласнікаў – буржуазіі, і нанава
перабудоўваць сістэму сацыяльнага партнерства. На практыцы гэты працэс знайшоў адлюстраванне ў
прававым рэгуляванні ўзаемаадносін прадпрыймальнікаў і рабочых.
В ыпрацаваная ў савецкай гістарыягр афіі канцэпцыя
пастаяннага ўзма цнення эксплуатацыі рабочых і сялян у п ерыяд станаў
лення і развіцця капіталізму пасля рэформы
1861 г .
не спрыяла ўсебаковаму аналізу і раскрыццю
праб лем прававога рэгулявання сацыяльна-эканамічнай сферы ў вызнач
аны перыяд.
У шэрагу манагр
афій, публікацый,
матэрыялах навуковых канферэнцый, у першую чаргу расійскіх гісторыкаў, падкр эсліваецца гэты недахоп , але разам з тым адзначаецца, што п рыкладаюцца
значныя намаганні для ліквідацыі
шматлікіх "белых
Ваше мнениеCAPTCHA