Категория
История
Тип
реферат
Страницы
2 стр.
Дата
29.08.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
139668.zip — 45.3 kb
  • proces-peretvorennja-ukransko-narodnost-v-nacju_139668_1.rtf — 386.83 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

План Admin
Diapsalmata
25
План
Вступ
2
1. Територія і населення в процесі перетворення української народності в націю
4
2. Економіка, соціальні відносини і український етнос 9
3. Українська державність 13
4. Культурні риси і мовні особливості українців
16
5. Визвольна боротьба та антифеодальні рухи. Формування суспільної свідомості
19
Висновки
25
Вступ
У цей час відб уваються справді разючі зміни, пов’ язані з дальшим ро з
витком продуктивних сил, переростанням ремесла у дрібнотоварне виробн и цтво, появою мануфактур, а згодом фабрик і заводів .
На основі дрібних лок а
льних ринків відбувається формування єдиного національного ринку . Розв
и ваєт ься транспорт та інші засоби зв’ язку і сполучення, з’ являються
вдоскон а лені знаряддя праці та нові види сільськогосподарських культур, інтенсиф
і кується розвідування та видобуток природних копалин краю . Зазнає змін д е мографічна ситуація, що було обумовлено природним зростанням народон а
селення, освоєнням територій, заснуванням нових міст
і сіл .
Друга пол . XVII
- XVIII ст. - це час змін у станово-класовій структурі феодального суспільства . Після Визвольної війни 1648 - 1654 рр. привілейов а
не місце у суспільній ієрархії посіло козацтво. На українських землях, де й
о го питома в а
га в окремі десятиліття досягала 60 80%, воно було зв'язане не з рудиментами минулого, а несло
значні потенційні можливості майбутніх б у
ржуазних відносин .
Водно час у тогочасному суспільстві з’ явилися і почали формуватися групи населення, які вже виходили за традиційні межі феодал ь
ної
Ваше мнениеCAPTCHA