Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
5 стр.
Дата
20.03.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
134355.zip — 11.47 kb
  • planuvannja-auditu_134355_1.rtf — 74.14 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

7 Елена JV
8
1.
ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН АУДИТУ
Найваж ливішим методологічним принципом аудиту є планування.
Планування
- це вироблення головної
стратегії і конкретних підходів до характеру, періоду, а також часу проведення аудиту.
Аудиторові слід розробити і документально оформи ти загаль ний план аудиту, визн ачити в ньому
суттєвість помилок , а потім здійснити аудит за цим планом. Загальний план аудиту розробля
ється настільки детально, що ауд итор має можливість завдяки йому підготувати програму аудиту
. Під час розроблення загал
ъ ного плану аудитор здійснює аналіз таких пита нь, які визначені у нормативі №
9 «Планування аудиту».
Розуміння аудитором бізнесу клієнта:
- головних факторів, які ма ють вплив на діяльність підпри
ємства;
- найважливіших характеристик підприємницької діяльності підприємства, його організаційн ої структури, процесу виробництва, надання послуг
, ф інансового стану, а також порядк
у його звітування, включаючи зміни, які
, можливо, мали місце після по переднього аудиту;
- розподілу обов'язків між керівництвом підприємства.
Розуміння аудитором об ліку і системи внутрішнього кон тролю:
- методології і принципів бухг алтерського обліку , які засто совувались бухгалтерією підприємства;
- можливого ефекту
від змін в обліковій політиці;
- питань бухгалтерського обліку і системи внутрішнього ко
нтролю, які можуть бути використані аудитором у тестах оцінки надійності внутрішнього контролю підприємства та в незалежних аудиторських процедурах.
Вивчення ризиків і суттєвості помилок:
- оцінка аудитором
ризику внутрішнього ко нтролю та ефек
тивності системи
Ваше мнениеCAPTCHA