Категория
История
Тип
контрольная работа
Страницы
3 стр.
Дата
13.06.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
133384.zip — 27.67 kb
  • padzely-rjechy-paspaltaj_133384_1.rtf — 169.81 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Indent 2,
ВСЕБЕЛОРУССКОЕ СОБРАНИЕ КУРСОВЫХ Angel Zver
2
1
Содержание
1. Прычыны падзелу Рэчы Паспалітай
2. Падзелы 1793 і 1795 гг. –
Уключэнне Беларусі у склад Расіі
3.Унутраная палітыка расійска га
урада на Беларусі
4 .
Заключэнне
Літаратура
1. Прычыны падзелу 1772 г. і міжнародна-прававыя дакументы
Можна вылучыць шмат прычын, якія прывялі Рэч Паспалітую да падзелаў. Галоўная з іх відавочна палітычны лад Рэчы Паспалітай, які заканамерна падры
ваў самыя асновы дзяржаўнасці.
Найбольш небяспечным было спалучэнне знакамітых “залатых шляхецкіх вольнасцей”: выбранне манарха,
liberum
veto , “Pacta conventa”
, “канфедэрацыі”, “рокашы”
Гісторыя Беларусі. Ч. 1. Пад рэд. Я. К. Новіка Г. С. Марцуля. Мн., 2003. С., 224. .
Самую дакладную характа
рыстыку тагачаснаму стано
вішчу Рэчы Паспалітай дала са
ма шляхта ў прыказцы
«Польшча трымаецца на бязладдзі». Бяз ладдзе гэта стала вынікам разіц ця «залатых» шляхецкіх воль насцей, ці, лепш сказаць, злоў жывання імі. Ужо ў другой па
лове
XVII ст. стала
відавочным, што пашырэнне шляхецкай дэмакратыі пры паслабленні цэнтр
альнай каралеўскай улады вядзе
да яе перадачы ў рукі алігар
хаў, якія фінансава закабаля
лі шляхту, робячы яе сваім васа
льным акружэннем. Але ні водная з груповак не мела сілы ўзяць уладу.
Ад сюль — разгул анархіі.
Яшчэ ў 1669 г. сейм прыняў пастанову, дзе гаварылася
, што «ўсялякае новаўвядзенне ў Рэчы
Паспа літай можа быць небяспечным і
прывядзе да вялікіх хваляван
няў. Неабходна сейму сачыць за тым, каб нічога не падвяргалася змяненням»
Ваше мнениеCAPTCHA