Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
дипломная работа
Страницы
3 стр.
Дата
15.04.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
128590.zip — 86.54 kb
  • oblk-prac-ta-oplati_128590_1.rtf — 728.31 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
6.67  из 10
Оценок
3
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ЗМІСТ 96249anh
Admin
ЗМІСТ
ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНА ЧА
СТИНА. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
1.1 Сутність заробітної плати
1.2 Форми та системи оплати праці
1.3 Склад фонду оплати праці
2. ОБЛІКОВА ЧАСТИНА. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
2.1 Загальна характеристика ВАТ „ДМКД”
2.2 Первинний облік праці та її оплати
2.3 Синтетичний
та
аналітичний облік нарахування з
аробітної
плати
2.4 Об лік нарахування внесків до соціальних фондів
2.5 Облік заробітної плати на ВАТ „ДМКД”
3 . ПРОЕКТНА ЧАСТИНА. У
Д ОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
3.1 Удосконалення методики
обліку праці і заробітної плати
3.2 Удосконалення ме тодики
обліку праці і заробітної плати в умовах
ЕОМ
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП
Надзвичайною подією кінця 20 століття та початку
нового тисячоліття є розпад радянської імперії та створення суверенної і незалежної Української держави, що кардинально змінило її політичний устрій та економічний розвиток.
Виникнення та розвиток ринкових відносин в Україні поклали край раніше існуючим умовам роботи, як окремих підприємств,
галузей та в цілому економіки держави. Саме це зумовило зміну форми власності, а отже і вимоги до роботи підприємств, підвищення ефективності їх
виробництва, конкурентоспроможності продукції, послуг та інше на підставі введення нових досягнень науково – технічного прогресу.
В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідності до змін, що виникли в економічному та соціальному розвитку України, суттєвих змін набула також політика в області обліку праці та
Ваше мнениеCAPTCHA