Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
курсовая работа
Страницы
3 стр.
Дата
11.06.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
128584.zip — 1.15 mb
  • oblk-osnovnix-zasobv_128584_1.rtf — 4352.28 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
3.33  из 10
Оценок
3
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


Тема: Облік вибуття основних засобів I_am
ЗМІСТ
Вступ
1. Основні засоби як об’ єкт обліку
1.1 Економічна сутність основних засобів, класифікація, оцінка
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку операцій з основними засобами
1.3. Міжнародний досвід обліку руху основних засобів
Висновок за 1 розділом
2. Облік вибуття основних засобів
2.1. Документальне забезпечен ня операцій вибуття основних за собів
2.2. Відображення операцій
вибуття основних засобів на рахунках б
у хгалтерського обліку
2.3. Відображення операцій вибуття основних засобів у регістрах бу
х галтерського
обліку і фінансовій звітності підприємства
Висновок за 2 розділом
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
ВСТУП
Серед проблем, висунутих практикою переходу до ринкової економіки, особливу актуальність набувають оцінка основних засобів і їх відображення в бухгалтерськ о му балансі, а також облік їх вибуття.
Ринкові відносини обумовлюють об'єктивну необхідність підвищення ролі
бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Для прийняття оп
е ративних і тактичних рішень по управлінню підприємством в умовах пості
й но мінливої ринкової кон'юнктури і конкуренції товаровиробників необхідна своєчасна
достовірна й аналітична інформація.
У нових умовах у підприємства зростає необхідність активніше вик
о ристовувати бухгалтерський облік, щоб контролювати й удосконалювати свою роботу.
Облік займає одне з головних місць у системі управління. Він відобр
а жає регіональні процеси виробництва, розподілу і споживання, характеризує фінансовий стан
Ваше мнениеCAPTCHA