Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
контрольная работа
Страницы
3 стр.
Дата
15.01.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
128572.zip — 44.73 kb
  • oblk-audit-nemateralnix-aktivv_128572_1.rtf — 1109.77 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Варіант №14 lvv A
5
Зміст
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
2
Об л ік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка
2
1. Визначення нематеріальних активів
2
2. Визнання і оцінка нематеріальних активів 3
3. Переоцінка нематеріальних активів
5
4. Амортизація нематеріальних активів
7
5. Зменшення корисності нематеріальних активів 8
6. Вибуття нематеріальних активів
8
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 11
Список використаної літератури
27
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Об л
ік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка
1. Визначення нематеріальних активів
Нематеріальний актив
- немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути
ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. До монетарних активів належать грошові кошти, їх еквіваленти, а також інші активи, які мають бути отримані у фіксованій, визначеній сумі грошей. Решта активів вважаються немонетарними (запаси, будівлі, устаткування). Особливістю, яка відрізняє нематеріальний актив від усіх інших немонетарних активів, є відсутність його фізичної субстанції. Амортизація нематерiальних активiв часто нараховується прямолiнiйним методом з врахуванням корисного строку експлуатацiї даного нематерiального активу.
Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами:
-
права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою
Ваше мнениеCAPTCHA