Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
3 стр.
Дата
04.10.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
128236.zip — 39.16 kb
  • normativno-pravove-zabezpechennja-strategchno-adaptac-vtchiznjanix-bankv-do-svtovo-fnansov_128236_1.rtf — 257.44 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Реферат на тему: Алексей Igor
2
Контрольна робота на тему:
„Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних
банків до світової фінансової системи.”
ПЛАН
Вступ 31. Правове регулювання в банківській сфері та його вплив на суспільні відносини 42. Уніфікація банківського законодавства ЄС
10
3. Проблеми напрацювання вітчизняної законодавчої бази
16
Висновок 25Список використаної літератури
27
Вступ
Характерною рисою сучасних міжн а родних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських проду к тів та технологій. Це вимагає в и користання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій їх здійснення к о
мерційними банками України. Вихід України у глобальне економічне серед о вище викликав
ряд принципово нових проблем та задач, які постали перед к
о мерційними банками. Для нормального функціонува н ня економіки постійно необхідна мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових
ресурсів між її сф е рами і
секторами. В останнє десятиріччя суб’ єкти госп
о дарської діяльності, громадяни нашої країни все ширше залучаються до фінансових операцій на внутрішньому
ринку та світовому ринках. Вони активно д і
ють на міжнародних валютних ринках, світових ринках капіталу та цінних паперів і виступають суттєвим сегментом споживання фінансових послуг. В Україні операції з н а
дання фінансових послуг здійснюються переважно комерційними банками. В о ни є головними посередниками і при проведенні міжнародних операцій на світовому
ринку фінансових послуг. Зді й
снюючи ці операції, комерційні банки використовують конкретні стратегії, в яких обґрунтовуються
Ваше мнениеCAPTCHA