Категория
История
Тип
реферат
Страницы
4 стр.
Дата
21.06.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
127730.zip — 23.15 kb
  • naconaln-poltichn-problemi-ukrani-u-tvorchost-m-kostomarova_127730_1.rtf — 170.34 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


2
«
Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова »
Зміст
І. Вступ.
ІІ. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова:
2.1. Архетип України в творчості М. Костомарова. Ментальні особливості українців.
2.2. М.І. Костомаров і розвиток політичної думки в Україні. Державно-правові
погляди М. Костомарова .
ІІІ. Висновок.
Література.
Вступ.
Українська політична думка першої
половини XIX
ст. чітко відобразила основні риси економічного
і соціально-полі тичного
життя епохи -
кри
за феодально-кріпосницьких відн
о с
ин, генезис капіталізму та процес національного відродження, що йшов через розв иток історичних традицій і про
будження почуття української на
родності.
Національне відродження було представлено п леядою освіченої
української і нтелі
генції, яка працювали в галузі і
сторії, літератури ,
етнографії,
археографії.
Чі
льне місце серед діячів українського національного
руху займає творча та громадсь ка діяльність відомого історика, етнографа, письменника М.І.Костомарова.
Його п олітичні та на
укові погляди
склалися під впливом і глибоким осмисленням романт
ичної німецької ф
ілософії Герде ра
і Шеллінга, які синтезували науково-філософсь кі шукання Х
V ІІІ
ст. і сформулювали ідею га рмонійної єдності розвитку природи,
світу і людськ
ої історії.
Наукова діяльність Костомарова
, його участь у суспільно-політичного житті України були досить багатогранні. У списку праць нараховується більше трьохсот публікацій,
Ваше мнениеCAPTCHA