Категория
География
Тип
контрольная работа
Страницы
3 стр.
Дата
22.12.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
127506.zip — 27.73 kb
  • naselennja-ta-trudov-resursi-ukrani_127506_1.rtf — 182.28 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


РЕФЕРАТ
Дисципліна РПС
Тема: Насел ення та трудові ресурси України
ПЛАН
1.
Роль народонаселення у розвитку продуктивних сил та територіальній організації народного господарства.
2. Динаміка чисельності та складу населення, особливості його розміщення.
3. Демографічна ситуація та її регіональні особливості.
4. Трудові ресурси та їх структура.
Аналізуючи вплив демографічних передумов
Передумови розміщення продуктивних сил – це умови, без яких розміщення і
розвиток виробництва неможливі. на розміщення продуктивних сил, треба брати до уваги, що населення – не лише виробник матеріальних благ і послуг, але і їхні споживачі. Тому враховувати слід і осіб у
працездатному віці, і дітей, і осіб похилого віку. Населення у своїй сукупності формує і споживчий ринок, і ринок праці.
Демографічні передумови можна поділити на такі основні структурні блоки:
-
чисельність населення країни (регіону), його динаміка, характер відтворення;
- розміщення населення на
території, щільність населення, форми розселення, міграції;
- статево вікова структура
населення, чисельність і динаміка трудових ресурсів, рівень їхньої професійно-кваліфікаційної підготовки;
- структура зайнятості населення;
- національний склад населення;
- демографічна політика держави.
Чисельність населення найбільше впливає на формування контингенту трудових ресурсів і потенціалу внутрішнього ринку країни. Певною мірою вона визначає й розмір валового внутрішнього продукту країни, хоча ця залежність не пряма: вирішальний вплив на цю величину справляють інші фактори (наприклад, продуктивність праці).
Забезпечення потреб населення – найголовніший заохочувальний
Ваше мнениеCAPTCHA