Категория
Информатика
Тип
лекция
Страницы
3 стр.
Дата
14.02.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
126352.zip — 426.12 kb
  • mkroprocesorn-sistemi_126352_1.rtf — 5237.15 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Полтавський Військовий Інститут Зв’язку Alex
Полтавський Військовий Інститут Зв’ язку
Кафедра схемотехніки радіоелектронних систем
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник кафедри № 3
полковник ____________О.І. Тиртишніков
“___” _______________2006 р.
ЛЕКЦІЯ
з навчальної дисципліни
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРИ
напрям підготовки 0924 «Телекомунікації»
Розділ № 2.
Мікропроцесорні системи.
Змістовий модуль № 7
Підвищення продуктивності
мікропроцесорних систем.
Тема № 10
.
Підвищення продуктивності мікропроцесорних систем.
Заняття
: № 1 .
Багатоядерні МП та багатопроцесорні МПС.
Лекція обговорена і схвалена на засіданні
предметно-методичної комісії
Протокол № ____ від ________
Полтава –
2006
Навчальна література.
1.
Мікропроцесорна техніка: Підручник/ Ю.І. Якименко та інш. – К.: ІВЦ П
олітехніка; Кондор, 2004. с. 235-240 .
2.
Кравчук С.О., Шохін В.О. Основи комп’ ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч. Посіб. – К.: ІВЦ Політехніка; Каравела, 2005. с
. 85-86, 287-290.
ВСТУП
Цілком зрозуміло, що постійне розширення та ускладнення кола задач, що вирішуються за допомогою засобів обчислювальної техніки – як універсальних, так і спеціалізованих – потребує постійного підвищення продуктивності (швидкодії) МП і
МПС різноманітного призначення. Д о основних напрямків підвищення продуктивності
МП та МПС можна віднести наступне:
1. Вдосконалення існуючих архітектур МП та
МПС, сучасної елементної бази обчислювальної техніки.
2. Розробка принципово нових архітектур МП та МПС, що базуються
Ваше мнениеCAPTCHA