Категория
История
Тип
автореферат
Страницы
2 стр.
Дата
11.03.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
126281.zip — 40.36 kb
  • mzhvonna-storografja-vzamin-vladi-pravoslavno-cerkvi-v-ukran_126281_1.rtf — 347.09 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Итоговая информация;
Название таблицы;
Подпись к рисунку;
Подпись к таблице;
Экспликация;
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ masha
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК
УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.С.ГРУШЕВСЬКОГО
Самофалова Марія Олександрівна
УДК 303.446.4:342.5:281.9 (477)
МІЖВОЄННА ІСТОРІОГРАФІЯ ВЗАЄМИН ВЛАДИ
І ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ
07.00.06 – історіографія , джерелознавство
та сп еціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на
кафедрі політичної історії Національного технічного універс итету “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України (м . Харків ).
Науковий керівник
:
доктор історичних наук , доцент
Сила нтьєв Василь Іванович,
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” , кафедра політичної історії , професор
Офіційні опоненти
:
доктор історичних наук , доцент
Ластовський Валерій Васильович ,
Київський національний університет культури і
мистецтв , кафедра конституційного
і
ад міністративного права
, професор ;
кандидат історичних наук , старший науковий співробітник Преловська Ірина Ми колаївна,
Інститут української археографії та джерелознавства ім . М.С . Грушевського НАН України ,
відділ джерел новітньої історії України,
старший науковий співробітник
Захист відбудеться “ 27” березня 2008 р . о 12 год . на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.228.01
Ваше мнениеCAPTCHA