Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
2 стр.
Дата
22.07.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
125509.zip — 1.63 mb
  • metodika-skladannja-zvtu-pro-fnansov-rezultati_125509_1.rtf — 5427.03 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
3
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ЗМІСТ Lenochka
ЗМІСТ
1. Методика складання «Звіту про фінансові результати» ві
д повідно до П(С)БО 3
«Звіт про фінансові результати»
2. Бухгалтерський облік фінансових результатів
Задача
Список використаної літератури
1. Методика складання «Звіту про фінансові
результати» відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»
Наступним
елементом фінансової звітності (згідно з
П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") є Звіт про фінансові результати. Заг
а льні вимоги до
розкриття статей даного звіту, а також форма та зміст звіту визнач а
ються вимогами П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".
Міжнародними стандартами також передбачено складання Звіту про фінансові
результати, але звітна форма, встановлена МСФЗ 1, має іншу назву - Звіт про прибутки і збитки. Крім назви, згадані звіти відрізняються
за фо р
мою та змістом (табл. 1.
1 ).
Таблиця 1.
1 . Порівняння
національного та міжнародного стандартів з регулювання порядку складання Звіту про фінансові результати
Ознаки П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати " МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансових звітів" (п. 78-95)
В и
знання ста
тей та їх відо
браження у Звіті Визначається порядок оцінки, визнання, відображення в Звіті доходів, витрат, розподілу
в и
трат за періодами.
Встановлено форму та порядок заповнення статей Звіту Порядок визнання доходів і витрат
не передбачено, заборонено зго
р тати статті доходів та витрат
(за виключенням
випадків, передбач
е них МСФЗ). Визначено, що Звіт
про прибутки та збитки має містити певні рядки. Чіткі вказівки щодо
Ваше мнениеCAPTCHA