Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
курсовая работа
Страницы
2 стр.
Дата
10.05.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
125324.zip — 46.23 kb
  • metodika-auditu-groshovix-koshtv_125324_1.rtf — 374.02 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Наталья
3
М І Н
І СТЕРСТВО АГРАРНО
Ї ПОЛ
І ТИКИ УКРА
Ї Н
И
ЛУГАНС Ь
КИЙ НАЦ І ОНАЛЬН И Й АГРАРН
И Й УН
І ВЕРСИТЕТ
Кафедра «
Обліку та аудиту »
КУРСОВА Р О БОТА
НА ТЕМУ : МЕТОДИКА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Виконала:
Студент 2 груп
и
Черних К.О.
Перевірила:
Кабанова
Луганс ь
к-200 6
ЗМІСТ
Вступ
1 . Теоретичні основи та
нормативно – правова база регу лювання аудиторської діяльності
2. Загал ьні принципи організації аудиту
2.1. С
уть, завдання та функції аудиту
2.2.
Організація та пла нування
аудиторської діяльності
2.3. Послідовність
проведення аудиту та оформлення його результа
тів
3. Методика аудиту грошових коштів
3.1. Завдання, інформаційне забез печення та послідовність аудиту
3.2. Аудит касових операцій
3.3
Ауд
ит операцій по рахунках у банку
4. Оцінка стану внутрішнього господарського контролю та додержання облікової політики
на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
ВСТУП
Становлення аудиту —
процес досить тривалий. З часом міняються т
и пи і цілі аудиторських перевірок. Звідси і визначення аудиту має бути досить
емким, щ
об охопити всю широту завдань, які постають перед ним.
Аудит починається з незалежної перевірки фінансової звітності та вираження думки аудитора щодо її достовірності, повноти і законності від о
бражених господарських операцій. З ростом ринкових відносин потреби щ о
до аудиторських послуг зростають,
Ваше мнениеCAPTCHA