Категория
Информатика
Тип
курсовая работа
Страницы
2 стр.
Дата
18.12.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
125201.zip — 138.63 kb
  • metod-strljanini_125201_1.rtf — 3026.67 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Анотація Grigory G. MORRIS
23
Вступ
На даний
момент велика роль в розвитку сучасного світу відводиться
підвищенню технічного рівня обчислювальної техніки, пристроїв
і засобів автоматизації. Це передбачає розвиток
виробництва і широке використання промислових роботів, систем автоматичного управління з використанням мікропроцессорів і мікро-ЕОМ, створення гнучких автоматизованих виробництв. Розв'язок цих задач потребує широкого упровадження в інженерну практику методів обчислювальної математики.
Обчислювальна математика заснована на чисельних методах, придатних до застосування при розрахунках на ЕОМ. Сучасні ЕОМ дозволили дослідникам значно підвищити ефективність математичного моделювання складних задач науки і техніки. Нині методи досліднення проникають практично в усі сфери
людської діяльності, а математичні моделі стають засобами
пізнання.
Значення математичних моделей неперервно зростає у зв'язку з тенденціями до оптимізації технічних пристроїв і технологічних схем планування
експерименту. Реалізація моделей на ЕОМ здійснюється за допомогою різноманітних методів обчислювальної математики, яка неперервно удосконалюєтьтся.
В даній роботі розглянут о розв’ язання крайової задачі методом “стрілянини” (на прикл
аді диференційного рівняння друг
ого порядку).
2 .
Теоретичні відомості
Диференційним рівнянням називають рівняння, що зв'язує незалежну змінну х , шукану функцію
y =
f (
x )
та її похідні y
', y '',…
, y (
n ) .
В залежності від числа незалежних змінних та типу
похідних, що входять до них диференційні рівняння діляться на звичайні диференційні рівняння, що мають одну незалежну
Ваше мнениеCAPTCHA