Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
3 стр.
Дата
12.04.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
125153.zip — 74.45 kb
  • meta-ta-funkc-kontrolngu_125153_1.rtf — 720.04 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Алексей
Александр
9
Мета та функції контролінгу.
ПЛАН
Вступ
3
1. Концепція контролінгу
4
2. Місце контролінгу в організаційній структурі
підприємства 8
3. Функції контролінгу: інформаційне забезпечення 10
Висновок 14
Список використаної літератури
15
Вступ
Однією з причин виникнення кризової ситуації на більшості українських підприємств є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані та помилкові дії керівництва довели багатьох суб’ єктів господарювання до межі банкрутства. Істотним фактором, який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах системи контролінгу.
Фахівці в галузі санації схиляються до того, що нормальне функціонування підприємства, його фінансове оздоровлення неможливе без упровадження системи контролiнгу.
Поняття «контролiнг» походить вiд англiйського «to control», яке в економiчному розумiннi означає управлiння, спостереження, регулювання, контроль. У теорії та практиці існує чимало підходів до тлумачення змісту контролінгу та
його функцій. У ході нашого дослідження спробуємо синтезувати різні погляди на контролінг та висвітлити ті його аспекти, які є необхідними для запобігання фінансовій кризі на підприємстві та проведення успішної санації.
Контролiнг можна схарактеризувати як систему визначення цілей, прогнозування й планування механізмів та інструментів досягнення цих цілей, а також перевiрки того, наскiльки успiшно виконані поставлені цілі. У разі вiдхилень факту від плану контролінг розробляє рекомендації щодо застосування коригуючих заходів. Iншими словами, контролiнг є системою спостереження та вивчення економiчного механiзму конкретного пiдприємства i розробки
Ваше мнениеCAPTCHA