Категория
История
Тип
реферат
Страницы
4 стр.
Дата
09.02.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
124662.zip — 28.16 kb
  • matjeryaly-spravavodstva-perejadu-vjalkaga-ltojskagaxv-xviii-st-ltojskaja-metryka_124662_1.rtf — 169.08 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

MORRIS
БЕЛАРУСК I
ДЗЯРЖАЎ НЫ УНИВЕРС
I ТЭТ
кафедра гісторыі Беларусі
РЭФЕРАТ
на тэму:
«
Матэрыялы справаводства перыяду Вялікага княства Літоўскага ( XIV –
XVIII ст.).
«Лiтоўская метрыка» »
МИНСК, 2008
1. Агульная характарыстыка
Для вывучэння дакументаў справаводства Вялiкага княства Лiтоўскага iстотнае значэнне мае «Лiтоўская Метрыка»
(ЛМ) . Гэта, па-першае, – гiстарычная назва
архiўных рукапiсных кнiг велiкакняжацкай (пазней –
а гульнадзяржаўнай) канцылярыi Вялiкага княства Лiтоўскага XV
– XVII ст. Разам з тым «Лiтоўская Метрыка» – гэта i назва канкрэтнага фонду № 389, якi захоўваецца ў Цэнтральным дзяржаўным архiве старажытных актаў Расiйскай Федэрацыi ў Маскве (ЦДАСА), i гэты фонд уключае матэрыялы не толькi велiкакняжацкай канцылярыi, але i iншых дзяржаўных устаноў. Адначасова шэраг матэрыялаў, непасрэдна звязаных з дзейнасцю канцылярыi ВКЛ, захоўваецца у архiўным фондзе
(Zbior. Tak zwana Metryka Litowska) Галоўнага архiва старажытных актаў (Archiw u
m G
lowne Akt Dawnych – AGAD) у Варшаве. Апошнi з’ яўляецца вынiкам дзейнасцi архiвiстаў XVIII ст., пераважна варшаўскiх, і адлюстроўвае адзiн са шматлiкiх этапаў упарадкавання матэрыялаў «Лiтоўскай Метрыкi».
Назва «Лiтоўская» – таксама ўмоўная. У найбольш старажытным з вядомых вопiсаў 1623 г. матэрыялы канцыляры
i названы «Метрыкай Вялiкага княства Лiтоўскага». Вызначэнне «Лiтоўская» яны атрымалi ў
XVIII ст. пад пяром варшаўск i
х арх i в
i стаў, яго ўжываў i найбольш аўтарытэтны з
i х – А. Нарушэвiч (1777 – 1787). Пецярбургскiя архiвiсты ўслед за апошнiм менавiта так называлi метрыку, тым больш, што такi тэрмiн быў неабходным, каб супрацьпаставiць
Ваше мнениеCAPTCHA