Категория
Банковское дело
Тип
дипломная работа
Страницы
68 стр.
Дата
18.01.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
123000.zip — 515.22 kb
  • kreditna-poltika-komercjnogo-banku_123000_1.rtf — 5761.92 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Iau?iue1;
мой;
табличный;
М?Н?СТЕРСТВО ОСВ?ТИ ? НАУКИ УКРА?НИ
Администратор
М Й
Н Й
СТЕРСТВО ОСВ
Й ТИ ТА НАУКИ УКРА Ъ
НИ
ХАРК Й ВСЬКИЙ НАЦ
Й ОНАЛЬНИЙ УН
Й ВЕРСИТЕТ
ім. В.Н.К аразiна
Економічний факультет
Кафедра фiнансiв та
кредиту
“КРЕДИТНА
ПОЛIТИКА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ

Випускна робота
магiстра
Виконав: студент 5 курсу спецiальностi
xxxxxxxxx “Банкiвська справа”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Науковий керiвник: доцент
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Харкiв 200 5
ЗМІСТ
ВВЕДЕННЯ
РОЗДIЛ 1. КРЕДИТНА ПОЛIТИКА БАНКУ, ЇЇ ОСНОВНI ЕЛЕМЕНТИ
1.1. Економічна сутність кредитного механізму, умови
його здійснення
1.2.
Порядок надання кредиту комерційним банком та контроль за його поверненням
РОЗДIЛ 2. РИЗИК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦIЙ КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ
2.1. Ризик як складова кредитних
операцій
2.2. Якісний аналіз кредитного ризику
2.3. Методи кількісного аналізу кредитного ризику
РОЗД Й Л 3. ЗАВДАННЯ, РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ НА УКРА
Ъ НI
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Програмне забезпечення
АНОТАЦIЯ
Анотація
Робота присвячена кредитний політиці банка - основний передумові системи управління кредитним ризиком. Кредитна політика формує цілі і пріоритети кредитної діяльності банка, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації кредитного процесу. Кредитна політика створює основу організації кредитної роботи банку відповідно до загальної стратегії його діяльності.
Метою роботи
є вивчення теоретичних,
Ваше мнениеCAPTCHA