Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
курсовая работа
Страницы
73 стр.
Дата
19.10.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
122563.zip — 85.71 kb
  • kontrol-revzja-audit-operacj-z-osnovnimi-fondami_122563_1.rtf — 697.56 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Курсова робота
Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами
Бондаренко С. Ю.
Основні засоби, основні виробничі фонди, акти ревізії, програма аудиту, інвентаризація, документація, документообіг, аналітичні та синтетичні облікові регістри, форми бухгалтерського обліку, звітність. JV
53
Міністерство Освіти України
Донецький державний технічний університет
Факультет: Економіки і менеджменту
Кафедра: Бухгалтерського обліку і аудиту
Курсова робота
на тему:
Контроль, ревізія
і аудит операцій з основними фондами
Виконав: Бондаренко С. Ю.
Студент групи:
УА 96в
Керівник: Кравчук
Н. В.
Донецьк 2000
р.
РЕФЕРАТ
54 листи, 2 таблиці, 12 додатків
Ціль роботи –
використовуючи отримані раніш теоретичні знання в
області спеціалізованих економічних дисциплін (Контроль та ревізія, Основи аудиту, Теорія бухгалтерського обліку, Економіка підприємства, Аналіз господарської діяльності і інші) викласти історію виникнення і теоретичні основи контролю, ревізії та аудиту, на основі даних про го с подарську діяльність конкретного промислового підприємства провести ревізійну і аудиторську перевірку перевірка облікових регістрів зі скл а данням відповідних документів, а також вивчити структуру документ о обігу підприємства.
Об'єкт дослідження – організаційна структура підприємства, ді я льність його підрозділів і служб, інформація та структура аналітичних і синтетичних облікових регістрів, що застосовується на підприємстві, документообіг, основні
техніко -економічні показники роботи підприєм с тва ( стан основних фондів, обсяг виробництва, собівартість, об'єм реал і зації і інші), виробничо-організаційна структура
Ваше мнениеCAPTCHA