Категория
Информатика
Тип
курсовая работа
Страницы
15 стр.
Дата
31.05.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
122201.zip — 295.65 kb
  • kompjuterna-sxemotexnka_122201_1.rtf — 6806.22 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Чертежный;
Министерство образования и науки украины Lonewolf
Міністерство освіти та науки України
Одес ький
нац і
ональн и
й пол і
техн і
ч н
ий унів
ерситет
І нститут комп ’ ютерн
и х систем
Кафедра і нформац ій н
и х систем
Курсова робота
з дисципл
іни
« Комп
’ ютерна схемотехн і ка
»
В
иконав
Бородавк і н С
. М .,
ст. гр. АН-011
П еревірив
доц. Н і коленко А .
О .
Одеса – 2003
З А
В Д А Н Н Я
на курсову роботу з дисципліни
“Комп’ ютерна
схемотехніка”
1.1 Синтезувати
комбiнацiйну
схему,
що
реалізує
задану
функцію
5-ти
змінних.
1.2
За
результатами
синтезу
побудувати
функціональну
схему
в
заданому
базисі.
1.3
Спроектувати
керуючий
автомат
Мура
за
заданою
граф-схемою
алгоритму.
Побудувати
принципову
схему
автомата
на
елементах
малого
ступеня
інтеграції
заданої
серії.
Визначити
максимальну
затримку
переключення
схеми
та
максимальну
допустиму
частоту
переключення.
1.4 Спроектувати
керуючий
автомат
Мілі
за
заданою
граф-схемою
алгоритму.
Побудувати
принципову
схему
автомата
на
основі
програмованих
логічних
матриць
Ваше мнениеCAPTCHA