Категория
История
Тип
доклад
Страницы
3 стр.
Дата
16.09.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
121857.zip — 5.8 kb
  • kolvshhina_121857_1.rtf — 32.26 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Коліївщина 4 JV
1
Коліївщина.
1768 рік був часом
загальної смути. Шляхту Речі Поспол и
тої дедалі більше дратувало постійне втручання у пол ь сь
кі справи російської цариці Катерини II. Спочатку вона добилася того, що королем Польщі
обрали її коханця
Ст а ніслава
Понятовського, а згодом примусила поляків
гара н тувати релігійні свободи православним. Розлючена шанта
жем росіян польська шляхта утв
о рила в лютому 1768 р. Барську конфедерацію й напала на російські війська, роз
ташовані на польських землях. Для православних Речі
Пос политої настали тривожні часи. Багато з них були пер е ко
нані, що конфедерати
не простять їм підтримки, яку в
о ни одержували від р осіян. Інші вирішили вдарити п
о шля хті, доки вона не на
пала першою. У травні 1768 р. з
Мотрони н ського
монастиря вирушила на
північ у з а селені
частини Правобережжя ватага із 70 гайдамаків під прово дом Макс
и ма За лізняка, запорожця з Лівобережжя. Залізн
я кові люди підбурювали селян до пов стання.
У їхніх мані фестах пр о голошувалося: «Настав час скинути з себе раб ство... і
по мститися за
муки, зневагу і небачені гно б ле
ння, яких ми зазнали від наших панів».
За лічені дні загін поповнили новобранці з селян і ман
д рівних гайда маків. Місто за містом падали перед повста н
цями: Фастів, Черкаси, Корсунь,
Богуслав, Лисянка. На початку червня близько 2 тис. гайдамаків обступили Умань — добре укріплене місто, де сховалися тисячі шляхтичів, католиц ь
ких та греко-католиЦьких священиків, орендарів-євреїв. Д о лю Умані
вирішив Іван Гонта — сотник в охороні Стефана
Ваше мнениеCAPTCHA