Категория
История
Тип
реферат
Страницы
19 стр.
Дата
11.05.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
121792.zip — 26.91 kb
  • knjaz-danilo-galickij_121792_1.rtf — 161.63 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
5  из 10
Оценок
6
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Київський інститут Oleg JULIA
16
Зміст
Зміст
1
Вступ
2
Розділ 1. Стан справ у князівстві після смерті князя Романа.
3
Розділ 2. Початок правління Данило Галицького. 4
Розділ 3. Відносини і боротьба з монголо-татарами. 6
Розділ 4. Відносини з Папою Римським. 7
Розділ 5. Відносини з іноземними державами. 9
Розділ 6. Внутрішня політика.
11
Висновки.
13
Список використаної літератури:
14
Вступ
Наприкінці XII
— у першій половині XIII
ст. князів ства Середнього Подніпров'я — К и
ївське, Чернігово-Сі
верське та Переяславське через низку обставин (нескін
ченні князівські усобиці, певну зміну світових торговель них шляхів, активізацію нападів кочівників, відтік населення з південних районів тощо) економічно та політич
не занепадають. Монгольська навала посилила та погли била руйнівні процеси в цьому регіоні.
Іншою була ситуація в південно-західній частині Ру сі, де
1 199 р. з'явилося нове державне об'єднання — Галицько-Волинське князівство. Майже впродовж півтора
сторіччя в о
но відігравало надзвичайно важливу роль у житті східних слов'ян .
Державний розвиток Галицько-Волинського князівс тва відбувався в кілька етапів:
І етап
(1199— 1205) — утворення
та становлення при князі Романі.
II
етап
(1205— 1238) — тимчасовий розпад єдиної дер
жави після смерті князя Романа.
III
етап (1238— 1264)
— об'єднання та піднесення ,
активна боротьба із золотоординським ігом при Данилі Галицькім.
IV
етап
(1264— 1323) — стабільність при князі Леві і князі
Ваше мнениеCAPTCHA