Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
10 стр.
Дата
26.09.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
121533.zip — 13.2 kb
  • klasifkacja-osnovnix-zasobv_121533_1.rtf — 89.11 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
5  из 10
Оценок
2
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ZverКЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основні засоби
– матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поста вки
товарів
, надання послуг, зда
в а ння
в оренду іншим особам або
для
здійснення а дм
і н
істративних і
со ц
іально-культурних функцій,
очік уваний термін
корисного ви к
ористання (експлуатації) яких б
і л
ь ше одного року (або
операційного циклу, якщо
він довший за
рік )
.
Положення (стандарт) 7 «Основні засоби» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також
розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Норми Положення (стандарту) 7 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ).
Положення (стандарт) 7 не поширюється на відтв орюва
ні при
р одні
ресурси та операції з основними засоб
ами , особливості обліку яких визн ачаються
іншими положеннями
(станд артами) бухгалтерського облік).
Об'єкт основних засобів – закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно.
Якщо один об'єкт основних
Ваше мнениеCAPTCHA