Категория
История
Тип
реферат
Страницы
38 стр.
Дата
28.10.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
121433.zip — 59.79 kb
  • kivska-rus-ta-msce-v-storichnj-dol-ukranskogo-narodu_121433_1.rtf — 415.88 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

1 Molly
Реферат
з курсу
«Історія України»
н а
тему
«Київська Русь та її
місце
в історичній долі українського народу»
План
1. Концепції походження держави Київська Русь та її назви.
2. Перші князі, їх зовнішня та внутрішня політика.
3. Розквіт Київської держави. Ярослав Мудрий.
Державний лад, господарство, торгівля.
4. Початки політичного розпаду держави. Володимир Мономах.
5. Авторський погляд.
1. Концепції походження держави Київська
Русь та її назви
Проблема походження Київської Русі вже давно цікавить дослідників. Вчені не можуть
дійти одностайної думки щодо цього питання, тому
й виник р яд концепцій, присвячених йому. Широко
го розповсюдження набула норман
ська теорія
, за якою скандинавам
належала визначальна ро
ль у творенні Київської держави, та
антинорманська , за якою ц ю роль відповідно відіграли
слов’ ян ські
чи наближені до них
народи . Існує ще хозарська теорія, однак вона не настільки актуальна.
Прихильники цих теорій і донині полемізують між собою , постійно
знаходячи нові аргументи на підтримку своєї версії.
Ще професор Санки-Петербурзької академії
наук Т.З. Байер
в 1735 році у своєму трактаті висловив думку, що давньоруське слово з літописів – «варяги
»

це назва скандинавів, які запровадили державність Русі
Анохин Г.И. Новая гипотеза происхождения государства на Руси // Вопросы истории. – 2000. – №3. – с. 51. . Шукаючи відповідний термін в північним мовах,
однак, Байер знайшов тільки єдине приблизно схоже слово –
«верінг’ яр» . Це слово згадується
в давньоскандинавських
Ваше мнениеCAPTCHA