Категория
История
Тип
реферат
Страницы
18 стр.
Дата
15.09.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
121209.zip — 25.23 kb
  • kamenny-vek-na-belarus_121209_1.rtf — 153.41 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

16
УА " Беларускі дзяржаўны педаг агічны універсітэт імя М. Танка "
Паведамленне па курсу " Гісторыя Беларусі "
На тэму:
Каменны век на Беларусі
Падрыхтаваў
:
студэнт 206 гр. гіст. ф-та
Нарывончык
Дзмітрый Сцяпанавич
Минск
2005
Цікаўнасць да старажытнага мінулага Беларусі існавала здаўна. Яшчэ ў XVI –
першай палове XVII
стст. Магнаты пачынаюць цікавіцца
гістарычным краязнаўствам і збіраннем старажытных грамат. Больш мэтанакіраваныя, хаця і даволі яшчэ спарадычныя даследаванні пачаліся дзесьці а пры канцы XVIII – пачатку ХІХ стст., і звязаны яны перш за ўсё з імем З.Даленгі-Хадакоўскага. У сяр. ХІХ ст. гістарычнымі даследаваннямі
займаліся Я. І К.Тышкевічы, да пачатку першай сусватнай вайны В.
Шукевіч і Е.
Раманаў. Да гэтага часу адносяцца першыя
абагульняючыя працы Т. Нарбута, А. Кіркора, В. Ластоўскага. У міжваенны перыяд даследаванні К.
Палікарповіча (вывучэнне стаянак Юравічы і Бердыж) падцвярджаюць меркаванне Е. Раманава аб
засяленні беларус кіх тэрыторый яшчэ ў палеаліце, робяцца спробы аналізаваць не толькі матэрыяльную культуру, але і рабіць
высновы аб развіцці гаспадаркі і сацыяльнай арганізацыі (А.
Леўранскі). У тагачаснай Заходняй Беларусі ствараюцца этнакультурныя схемы, якія ўлічваюць і індаеўрапейцаў, і старажытных балтаў, і славян (В.
Антаневіч і Т. Цэтак-Галубовіч). У 50-я гг. ХХ ст. назіраецца буйное развіццё беларускай археалогіі, звязанае перш за ўсё з дзейнасцю такіх навукоўцаў
як Кухарэнка, Арцёменка, Штыхаў, Побаль і, безумоўна, многімі іншымі. У гэты час ідзе назапашванне археалагічнага матэрыяла, у якім узнімаецца не толькі асаблівасці матэрыяльнай культуры, але і разглядаецца гаспадарчае
Ваше мнениеCAPTCHA