Категория
Информатика
Тип
контрольная работа
Страницы
22 стр.
Дата
13.08.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
117769.zip — 38.8 kb
  • zagalnoderzhavn-klasifkatori-ekonomchno-nformac_117769_1.rtf — 364.73 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Звичайний;
ОбычныйТ1;
ОбычныйТ2;
ОбычныйТ3;
ОбычныйТ4;
Обычный
ОбычныйТекстРисунка;
;
1 oleg
Обработан пакетом :: Методичка ::
/
(c) 2007-2009 Александр, г.БрестE-mail: [email protected]
Zver
Українська академія банківської справи
2
Державний вищий навчальний заклад
«Українська академія банківської справи
Національного банку України»
Кафедра економічної кібернетики
Контрольна робота
З дисципліни :
«
Інформаційні системи і технології у фінансах »
Суми
2008
Зміст
1 .
За гальнодержавні класифікатори економічної інформації
2 .
Пр изначення та основні можливості електронної пошти НБУ
Список літератури
1 . Загальнодержавні класи
фікатори економічної інформації
У державному управлінні використовується інформація, рі з
норідна за змістом, призначенням, формами подання, способами передавання тощо. Потоки інформації є дуже великими й охо
п люють усі гілки влади. Для того щоб забезпечити організацію та формалізоване подання інформації, її пошук і оброблення, а т
а кож скорочення обсягів оброблюваних даних, необхідна попер
е дня класифікація і кодування інфо р
мації.
Класифікація –
це поділ множини об’ єктів на підмножини за їхньою
схожістю або відмінністю згідно з прийнятими методами. Сукупність методів і правил класифікації та їхній результат ст
а новлять систему класифікації. Основними системами класифік
а ції управлінської інформації є ієрархічна, фасетна та змішана. Засобом вираження результатів класиф і
кації є кодування –
створення і присвоєння коду класифікаці
Ваше мнениеCAPTCHA