Категория
Безопасность жизнедеятельности
Тип
автореферат
Страницы
23 стр.
Дата
13.11.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
117130.zip — 56.49 kb
  • ekologo-ggnchne-obruntuvannja-reglamentv-bezpechnogo-zastosuvannja-suchasnix-xmchnix-zasob_117130_1.rtf — 580.06 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА „ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ Aleksandr Максим
ДЕРЖАВН А
УСТАНОВА „ ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ
ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ
ім. О.М. МАРЗЄЄВА АМН УКРАЇНИ ”
КОРШУН Ольга Михайлівна
УДК 614.7:632.95:634.11
ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБ Ґ
РУНТУВАННЯ РЕГЛАМЕНТІВ
БЕЗПЕЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ
ЗАХИСТУ ЯБЛУНЕВИХ САДІВ
14.02.01 – гігієна
та професійна патологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологі чних наук
Київ – 200 8
Дисертацією є рукопис .
Робота виконана в Національному медичному університеті
імені О.О. Богомольця МОЗ України
.
Науковий керівник
доктор медичних наук, професор
Омельчук Сергій Тихонович
,
Національний медичний університет
іме ні О.О. Богомольця МОЗ України,
професор кафедри гігієни
та екології
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, професор
Томашевська Людмила Анатолі
ї вна
, Державна установа „Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Ма р
зєєва АМН України”, завідувачка лабораторії
токсикологічних досліджень ;
доктор медичних наук, професор
Маненко Алек Костянтинович
, Львівс ь
кий національний медичний університет імені Данила Галицького, професор кафедри гігієни і профілактичної токсикології з курсом гігієни ф а
культету післядипломної освіти .
Захист відбудеться
2 „
червня 200
8 р . о
10
00
годині на
засіданні спеціал
і зованої вченої ради Д 26.
604 .01
при Державній установі „Інститут гігі є
ни та медичної екології ім.
Ваше мнениеCAPTCHA