Категория
История
Тип
курсовая работа
Страницы
57 стр.
Дата
21.11.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
116859.zip — 85.63 kb
  • dosjagnennja-v-texnc-u-xix-na-pochatku-xx-st_116859_1.rtf — 712.73 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
4
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Работа;
;
Мінстерство освіти і науки України SUPER Diapsalmata
2
М ін
і стерство освіти і науки України
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Кафедра всесвітньої історії
Трофимов Ілля Володимирович
Досягнення в техні ці у XIX-на початку XX ст.
Курсова робота
Науковий керівник д. і .
н .,
Кривуля О .А.
Луганськ - 2007
ЗМІСТ
Перелік умовних позначень або скорочень
3
ВСТУП
4
РОЗДІЛ 1. Джерела та історіографія. Джерельна база 5
1.2. Історіографичний огляд
6
РОЗДІЛ 2. Науковий напрямок у розвитку техніки
13
2.1. Механіка і термодинаміка
13
2.2. Електрика і магнетизм 20
2.3. Світлотехника 25
РОЗДІЛ 3. Розвиток техніки і побудова машин в XIX-на початку XX ст. 32
3.1. Металодобуваючи і гірничі машини
32
3.2. Машини на електричній енергії
37
3.3. Військові технології 43
Список літератури 51
Перелік умовних позначень або скорочень
1 . НТП
науково-техні чний прогрес
2 . НТР
науково-технічна революція
ВСТУП
Актуальність теми .
В час розвитку технологій і масової комп’ ю
теризації історія розвитку техні ки є дуже актуальною . Особливо те
х ні ка XIX та XX сторічч
я . Саме в ті часи було вина
йдено всі ті винаходи і ві д
криття якими ми користуємося .
Якщо простежити цей шлях можна зрозуміти що треба робити надалі для досягн ення Україною технічного рівня Є вропи .
Мета і завдання дослідження . Мною поставлена мета
Об’ єкт дослідження . Об’
є ктом мого дослідження є наукові
Ваше мнениеCAPTCHA