Категория
Информатика
Тип
курсовая работа
Страницы
10 стр.
Дата
22.08.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
116804.zip — 297.99 kb
  • dosldzhennja-metodv-nterpoljac_116804_1.rtf — 9287.46 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Customer Максим
9
Міністерство освіти та науки України
Вінницький національний технічний університет
Інститут автоматики та
електроніки
комп’ ютерних систем управління
Кафедра автоматики та інформаційно
вимірювальної техніки
Дослідження методів інтерполяції
Курсова робота
з дисципліни моделювання на ЕОМ
Завдання на курсову роботу №18
2008
Зміст
Анотація
Вступ
1.
Задача
ін терполяції
1.1
Сплайн
ін терполяція
2.
Вибір методів технічних та інструментальних засобів вирішення задачі
3.
Алгоритми методів
4.
Алгоритмізація розв’ язання задачі
4.1
Вхідні данні
4.2 Розробка та опис логічної частини програми
4.3
Результати обчислень
5.
Розв’ язання
задачі в пакетах прикладних програм
6.
Інструкція користувачеві
Висновки
Література
Додатки:
Додаток А
Лістинг програми
Анотація
В даній курсовій роботі проведено дослідження методу сплайнів для вирішення задачі інтерполяції.
Було розроблено задачу знаходження інтерполяції напруги в точках Т=75
С
, 93
С.
Проведено тестування : меню, та всієї програми в цілому
. Тести показали, що програма готова до використання . Описано алгоритм розв'язку поставленої задачі. Складено програму на мові Turbo C++.
Вступ
Сучасний час характерний різким розширенням розділів математики, багато в чому зв’ язаним з створенням і розвитком засобів
обчислювальної техніки. В результаті появи ЕОМ з програмним управлінням набагато зросла швидкість виконання математичних
Ваше мнениеCAPTCHA