Категория
Банковское дело
Тип
курсовая работа
Страницы
54 стр.
Дата
12.09.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
116441.zip — 71.45 kb
  • djucha-praktika-oblku-operacj-z-vekseljami_116441_1.rtf — 669.08 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Название1;
Указатель1;
Содержимое таблицы;
Практика Diapsalmata
3
вступ
Одним із шляхів збільшення прибутковості та зменшення ризиковості банківської системи Украї н
и є активізація діяльності кредитних установ на фондовому ринку . Розширення присутності комерційних банків на ринку цінних паперів сприяє прискоренню трансформації економічних відносин в Україні, адаптації вітчизняної фінансової системи до європейських станда р
тів та інтеграції з міжнародними ринками капіталу. Намагання банків розш
и рити операції з цінними паперами стимулюється, з одного боку, високою д о
хідністю цих операцій, з іншого – відносним скороченням сфери викори с тання прямих банківських кредитів .
Таким чином, через те, що ринок цінних паперів є найвищою формою розвитку
товарно-грошових відносин і при гармонійному розвитку, розвин
у тій інфраструктурі, налагодженому правовому забезпеченні механізмів зах и
сту інтересів всіх його учасників він є потужним прискорювачем економі ч ного розвитку будь-якої країни, тема обраної дипломної роботи є актуал
ь ною .
Вексель, як один з видів цінних паперів, нажаль, у сучасних умовах ч
е рез низку причин, про які йтиметься у дипломній роботі, не має широкого розповсюдження у комерційній діяльності суб’ єктів господарської діяльності в цілому і комерційних банків зокрема . І це не дивлячись на те, що саме ба н ки відіграють основну роль в утворенні оптимального середовища для моб і
лізації й вільного переливу капіталів, нагромадженні
коштів для структурної перебудови економіки, приватизації й розвитку підприємництва .
Мета дипломної роботи полягає в дослідженні, та вдосконаленні обліку та аналізу операцій комерційних банків з векселями.
Ваше мнениеCAPTCHA