Категория
Информатика
Тип
статья
Страницы
28 стр.
Дата
07.07.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
115298.zip — 396.19 kb
  • grafovaja-model-kompozitnogo-dokumentooborota_115298_1.rtf — 13006.79 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Графовая модель документооборота Max Krukovsky Julia
136
ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 200 5 , № 1
135
ISSN 1028-9763. Математичні машини
і системи, 200 5 , № 1
Круковський М.Ю. , 2005
ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 200 5 ,
№ 1 120
УДК 681.3
М.Ю. КРУКОВСКИЙ
Графовая модель композитного документооборота
Abstract:
This paper describes approach to creation models of composite workflow which is based on theory of graphs. Determination methods of sets for developed model are given it is proposed workflow algebra based on graph theory. Deliverables of this paper can be used for future development of workflow theory and practice and for creation on its base of software.
Key words: docflow, workflow, theory of graphs, workflow model.
Анотація: У статті розглянуто підхід до створення моделей композитного документообігу на основі теоріі графів. Описано методи детермінування множин для розробленої моделі, запропонована
алгебра док у ментообігу, заснована на апараті
теорії графів. Положення цієї статті можуть бути використані для подальшого розвитку теорії та практики електронного документообігу і створення на їх основі програмного забезпечення.
Ключові слова: електронний документообіг, процесне керування, теорія графів, модель документообігу.
Аннотация: В статье рассмотрен подход к созданию моделей композитного документооборота на осн о ве аппарата теории графов. Описаны методы детерминирования множеств для разработанной модели, предложена алгебра документооборота с использованием графов. Положения этой
статьи могут быть использованы для дальнейшего развития теории и практики электронного документооборота и создания
Ваше мнениеCAPTCHA