Категория
История
Тип
контрольная работа
Страницы
19 стр.
Дата
26.03.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
114748.zip — 4.32 mb
  • golodomor-1932-1933-rr_114748_1.rtf — 8880.55 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Голодомор 1932—1933 рр фыва Diapsalmata
23
ЗМІСТ
1 . З лочин сталінського р ежиму 2
2. Т рагедія Г олодомор
у 1932 - 1933 рр .
6
3. Г олодомор і сьогоденн
я 13
Додаток А 17
Дод а ток Б 18
Дод а ток В
19
Дод а ток Г 20
Дод а ток Д 21
Дод а ток Е 22
Перелік літе р атури 23
1. Злочин сталінського режиму
Проблема голоду в Україні на початку 30-х років виглядає дуже скла д ною .
Для її з'ясування необхідно проаналізувати безліч різноманітних дж е рел, виявити особливості соціально-економічної політики тодішнього уряду на селі тощо. Адже голод був
не лише в Україні, а й на Північному Кавказі, в Середній
Азії та Сибіру, інших районах СРСР . Серед найважливіших причин цієї трагедії -
застосування продрозкладки .
Колгоспи, пригнічені непосил ь
ними і надплановими завданнями, не змогли реалізувати
свої можливості в е ликого колективного господарства . Про яке розширене відтворення, пишуть українські дослідники С .
Шаталіна і В . Марочко, могла йти мова, якщо "більше половини гуртової продукції колгоспів просто відчужувалось" . М
а сове вилучення хліба восени 1931
р . шляхом
суцільних обшуків поставило під загрозу життя сотень
тисяч селян . Порівняно з попереднім
цей рік вида в ся несприятливим для зернових культур . З різних причин (головним чином організаційно-господарського характеру )
вдалося зібрати лише близько 18 млн .
тонн зерна, що було на 4 млн .
тонн менше від 1930 р .
Колгоспи та одноосібники відвантажили на приймальні пункти майже половину одержаної продукції, що вкрай негативно позначилося на стані сільського господарства та умовах
Ваше мнениеCAPTCHA