Категория
История
Тип
статья
Страницы
6 стр.
Дата
14.06.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
114746.zip — 14.71 kb
  • golodomor-1932-1933-rokv_114746_1.rtf — 70.55 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Денис Igor
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ
Причини і передумови
ГОЛОДОМОРУ
Одним із найжорстокіших зло
чинів сталінізму проти українсь
кого народу був організований
ним голод 1932-1933 рр. До цього
голоду держава штовхала село, яке відмовлялося
прийняти кол госпну систему з початку колек тивізації. Протягом січня-листо- пада 1930 р. в Україні було заго
товлено 400 млн пудів хліба. За
такий же період 1931 р. держав
ні заготівлі становили 380 млн
пудів. Але цього було досягнуто
в результаті знекровлення села.
У багатьох селян у 1931 р. вилу
чили все зерно, у тому числі по
сівний фонд. Узимку 1931/32 р. голод вже стукав до селянських хат України. Фізично ослаблене селянство не могло ефективно
провести весняну посівну кам
панію 1932 р. Ускладнювали си
туацію і безгосподарність у кол
госпах, повна незацікавленість
селян у ефективній, продуктив
ній роботі в них. На 20 травня
1932 р. у республіці було засіяно
трохи більше половини запла
нованих площ. Внаслідок неякі
сного обробітку просапних куль
тур частина посівів загинула. І все ж не природні чинники бу ли причиною трагедії українсь кого селянства. Врожай 1932 р. лише на 12% був менший серед нього врожаю за 1926— 1930 рр. і міг би забезпечити населення України мінімумом продоволь
ства.
Але
цього не сталося. Набли ження катастрофи відчувалося в середині 1932 р. Угорський пись менник, активний учасник
громадянської війни на боці більшовиків Мате Залка, перебува
ючи влітку 1932 р. в Україні, за
лишив такий запис у щоденни
ку, датований 11— 13 червня: «Ук
раїна, незважаючи
Ваше мнениеCAPTCHA