Категория
История
Тип
реферат
Страницы
23 стр.
Дата
19.03.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
114740.zip — 31.94 kb
  • golod-1946-1947-rokv_114740_1.rtf — 217.07 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
5  из 10
Оценок
2
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

1 shell
Admin
Міністерство освіти й науки України
Донецький національний технічний університет
РЕФЕРАТ
з курсу « Історія України »
на тему:
Голод 1946-1947 років
Виконала:
студентка гр. ЕФ-06 А
Шелестюк О.С.
Викладач:
Гончаров В.В.
Донецьк – 2009
Зміст
Вступ
1. Причини голоду 1946-1947 рр
2. Суспільна
атмосфера й поведінка людей в період гол
о ду
3. Наслідки голодом
о ру
Висно в ки
Список використаної літерат у
ри
Вступ
Післявоєнний період є одним із ключових етапів історії радянського держа в
ного устрою і суспільства. Ці роки залишили практично без змін політичну й екон о
мічну систему в СРСР, хоча у суспільстві після переможного завершення війни ві д
бувались зміни, пов’ язані з надіями та очік уваннями , які
викликали особливий пс и
хологічний клімат і настрої. Населення країни увійшло в мирне життя, сподіва ю
чись, що за порогом війни залишилось усе найстрашніше і важке. У масовій свід о
мості виник образ «життя-свята», із допомогою якого моделювалася особлива ко н
цепція післявоєнного життя – без протиріч, без напруги. Стимулом розвитку цієї концепції був лише один фактор – надія. Вона
викликала небувалий оптимізм, ем о
ційне завзяття народу, що дозволило досить швидко вирішити основні завдання ві д
будови. Однак ейфорія перемоги з її духом свободи й ідеологізацією минулого ми р
ного існування була розвіяна реальними життєвими обставинами.
В же у 1946-1947 рр. економічна й сільськогосподарська політика ВКП(б) в
и кликала штучний
голод. Він забрав із собою сотні
Ваше мнениеCAPTCHA