Категория
Безопасность жизнедеятельности
Тип
научная работа
Страницы
45 стр.
Дата
06.07.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
113872.zip — 276.84 kb
  • vpliv-moblnogo-telefonu-na-organzm-ljudini_113872_1.rtf — 1167.72 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
2
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Міністерство освіти і науки України
Денис
2
Міністерство освіти і науки України
Криворізький природничо – науковий ліцей
Кафедра здоров ’
я
Вплив електромагнітного поля мобільного телефону
на організм людини
Виконав ліцеїст 9-Б кла
су
Науковий керівник:
Букун О льга О
лександрівна
Кривий Ріг
2007
Зм іс
т
Вступ
Основна частина
Розд іл
1. І стор
і я виникнення та розвиток моб іл ьного зв ’ язку.
Розд іл
2. Ф і
зичн і
властивост і
моб іл ьного телефону.
Розд іл
3. Оф іційні верс ії
вчених з приводу цієї
проблеми.
3.1 Оф
іцій на пози
ці я Всесв
ітн ьо
ї Орга
ні зац
ії Охорони Здоров
’ я.
3.2 Пози
ці я г енерального директора СООО „Моб іл
ьн і ТелеСистеми".
Розд
і л
4. Хвороби та
ушкодження спричинен і неправильним
використанням
моб іл
ьного телефону.
4.
1 Виникнення ракових пухлин.
4. 2
Вивихи частин т іл
а.
Розділ 5.
Вплив ЕМП на орга ні
зм людини.
5. 1
Головні болі.
5. 2
Вплив ЕМП на нервову систему.
5. 3
Вплив на ендокринну систему
і нейрог
у моральну реак
ці ю.
5. 4
Вплив ЕМП на і
мунну систему.
5. 5
В пли в
ЕМП на статеву систему.
5. 6
Вплив ЕМП на біополе людини.
Розділ 6 .
Методи захисту і профілактика захворювань.
6.1
Існуючі методи захисту.
6.2 Універсальний
Ваше мнениеCAPTCHA