Категория
Естествознание
Тип
автореферат
Страницы
38 стр.
Дата
04.04.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
113861.zip — 47.7 kb
  • vpliv-kadmju-na-pokazniki-azotnogo-vuglevodnogo-obmnu-v-organzm-shhurv-rznogo-vku_113861_1.rtf — 449.17 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

21;
Текст у виносці;
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ user Diapsalmata
2
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ШЕПЕЛЬОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
УДК 577 .1 : 615.9 : 546 .4
8: 599 .3 2
3.4
ВПЛИВ КАДМІЮ НА ПОКАЗНИКИ
АЗОТНОГО І ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ
03.00.04 – біохімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник
кандидат біологічних наук, доцент
Мельникова Неля Миколаївна,
Національний аграрний університет,
професор кафедри біохімії тварин, якості і
безпеки сільськогосподарської продукції
імені акад. М.Ф. Гулого
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор, академік У
А АН
Герасименко Віктор Григорович,
Білоцерківський державний аграрний університет,
завідувач кафедри екології і біотехнології
доктор біологічних наук, старший науковий співробі т
ник
Хижняк Світлана Володимирівна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
провідний науковий співробітник
лабораторії фізико-хімічної біології
біологічного факультету
Захист відбудеться “29” лютого 2008 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.08 у Національному аграрному уніве
р ситеті за адр е
сою: 03041, м. Київ – 41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, ауд.65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного агра
р ного ун і
верситету за адресою: 03041,
Ваше мнениеCAPTCHA