Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
11 стр.
Дата
12.10.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
112289.zip — 18.23 kb
 • vibuttja-zapasv-ocnka-ta-vdobrazhennja-v-oblku_112289_1.rtf — 232.01 Kb
 • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку Customer Diapsalmata
2
Вибуття запасів : оцінка та відображення в обліку
Для оцінки вибуття запасів є декілька методів, які визначено в Пол о женні (стандарті ) бухгалтерського обліку 9 " Запаси "
, затвердженому наказом Мінфіну України від 20.1 0 .9
9 р . № 246 (зареєстровано в Мін’ юсті України 23 .0 7.9 9 р .
за № 4999/3792, зі змінами та доповненнями ).
Насамперед слід з а
значити, що запаси підприємства – це активи, які:
• утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарс
ь кої діяльності ;
• перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва ;
• утримуються для споживання під час виробництва продукції, вик
о нання робіт та надання послуг, а також управління підприємством .
Запаси визнаються активом, якщо, по-перше, існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’ язані з їх використанням, i по-друге, коли їх вартість може бути достовірно оцінено. Запаси є оборотними активами.
Всі запаси, які є на підприємстві, можна поділити на дві групи:
• запаси, які на правах власності належать підприємству;
• запаси, які не є власністю підприємства .
До власних запасів відносяться виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, о
б слуговування виробництва й адміністративних потреб ; малоцінні та швидк о зношувані предмети ); незавершене виробництво; готова продукція; товари, які придбані (отримані ) й утримуються підприємством з метою подальшого продажу (тобто з метою отримання економічних
Ваше мнениеCAPTCHA


Отзывы


 • екатерина

  спасибо,классный материал, то что нужно!

  Рейтинг: 0
  Отзыв полезен?   Да  /  Нет

 • екатерина

  спасибо,классный материал, то что нужно!

  Рейтинг: 0
  Отзыв полезен?   Да  /  Нет